SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Millionpris til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble onsdag tildelt utdanningskvalitetsprisen 2018 på én million kroner for utvikling av nettportalen ePraksis.no.

Av: Pål Adrian Clausen Ryen.

Publisert: 21.11.2018

Fra v:Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt og Anita Ryningen mottok prisen på vegne av HVL. Til v: Direktør i Diku Harald Nybølet, til h. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Diku

Fra v:Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt og Anita Ryningen mottok prisen på vegne av HVL. Til v: Direktør i Diku Harald Nybølet, til h. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Diku

Den åpne nettportalen gir bioingeniørstudenter bedre opplæring i avansert laboratorieutstyr og er utviklet i samarbeid mellom laboratorier på Vestlandet, HLV og studentene selv.

— Her bruker Høgskulen på Vestlandet digitale hjelpemidler på en spennende måte til å forberede studentene på praksis. Dessuten er det veldig bra at studentene selv har vært med på å utvikle portalen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.Hun delte ut prisen på én million kroner i Oslo Kongressenter i dag. Det er i år 18. gang utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning deles ut. 

Studentene har ledet an

Direktør i Diku Harald Nybølet er imponert over hvordan praksisplassene og studentene har vært involvert i utviklingen av ePraksis.no.

— Først og fremst vil jeg gratulere HVL med prisen og ikke minst et godt gjennomført prosjekt. Det er veldig moro å se et så systematisk arbeid over tid. Både dialogen med de eksterne fagmiljøene og studenter har vært grundig. Studentene har ledet an, ved at det er flere studenter som har brukt bacheloroppgavene på å være med å utvikle prosjektet, sier Nybølet.

Ønsker å spre kunnskapen

Det er en motivert utdanningsleder som ivrig forteller om arbeidet med å skape rom for mer aktiv læring og gi studentene relevant kompetanse for arbeidslivet.

— Vi er svært glade, takknemlige og ydmyke for at Kunnskapsdepartementet og Diku anerkjenner dette arbeidet ved å gi oss utdanningskvalitetsprisen. Vi som jobber med dette har fått ytterligere motivasjon og vår intensjon er definitivt å bygge videre på dette fundamentet som vi har fått til. Vi ønsker å videreutvikle ePraksis, som er et åpent verktøy tilgjengelig for alle interesserte, sier Anita Ryningen, Utdanningsleder ved HVLs bioingeniørutdanning.

Ryningen mottok prisen sammen med Elisabeth Ersvær og Gry Sjøholt, begge Førsteamanuenser ved bioingeniørutdanningen på HVL.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning eies av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Diku. Formålet med prisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Dette er vinnerprosjektet

  • ePraksis.no er en åpen nettportal som samler informasjon om praksisstudier og ulike e-læringsressurser som benyttes i praksisundervisningen for bioingeniørstudenter på Høgskulen på Vestlandet.
  • ePraksis.no effektiviserer og forenkler arbeidet til både underviserne og praksisveilederne, og forbedrer informasjonsflyten mellom studenten, lærestedet og praksisarenaen.
  • Tiltaket startet som et digitaliseringsprosjekt med støtte fra Norgesuniversitet i 2015.
  • ePraksis.no er utarbeidet i samarbeid med de laboratoriene i regionen der studentene skal ut i praksis.
  • Studentene får blant annet koblet teorien til praksisen, og de får bedre opplæring i bruk av avansert laboratorieutstyr som forberedelse til praksisen sin.
  • Studentene har vært involvert i hele utviklingen. Noen studenter har publisert en fagartikkel om prosjektet, noen har produsert kortfilmer, som nå er tilgjengelige som læringsressurser i portalen. 
  • Praksisveiledere ved laboratoriene bidrar til at undervisningen blir arbeidslivsrelevant.
  • Prosjektet har potensielt stor overføringsverdi til andre laboratoriefag, og portalen kommer bioingeniørutdanninger i hele landet til gode ettersom den er åpent tilgjengelig.  
  • Juryen understreker at dette er et pedagogisk forankret, godt fundert og gjennomført tiltak med eksemplarisk bruk av omvendt undervisning, der de ulike læringsformene anvendes på de best egnede arenaene.