SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Midler til nye Sentre for fremragende utdanning

Diku skal lyse ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Hvert senter kan tildeles inntil åtte millioner kroner per år over fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år. Les også professor Guttorm Sindres tips om hvordan skrive en god SFU-søknad.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 12.12.2018

Endelig utlysning blir tilgjengelig innen 15. februar 2019. Søknadsfristen er 29. april 2019.

Diku inviterer også til et eget SFU-søkerseminar 7. mars på Flesland utenfor Bergen.

Klikk her for mer informasjon om den kommende utlysningen, søkerseminaret og SFU-ordningen generelt

Studenter tester ny teknologi.

Senter for fremragende IT-utdanning (Excited) jobber på ulike måter med å forbedre utdanningskvaliteten. (Ill.foto: NTNU)

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal ordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble opprettet av NOKUT i 2010 og har siden oppstarten tildelt senterstatus til åtte sentre. Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen.

Les også: Diku satser på Senter for fremragende utdanning.

Hvordan skrive en god SFU-søknad?

Guttorm Sindre er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU. I 2013 søkte miljøet hans om SFU-midler, fikk gode evalueringer, men nådde ikke helt opp. De kom sterkt tilbake i 2016 og fikk da status som Senter for fremragende utdanning.

I dag er Sindre senterleder for Excited – Centre for Excellent IT Education. Her er hans tips til miljøer som tenker å søke om SFU-status i 2019-utlysningen.

– En klar og ambisiøs idé om hvorfor en søker, hva en vil oppnå. Du får penger og status, jo da, men SFU-status innebærer også mye hardt arbeid. Så du må vite at du har nok dedikerte folk til å gjøre jobben. Du trenger forpliktelse fra faglærere, instituttledelse, dekan og rektor. Både nærmiljøet og institusjonsledelsen må stille seg bak søknaden, sier Sindre.

Du må være ambisiøs

Han legger vekt på at man må kunne argumentere godt for hvordan man allerede er fremragende på sitt felt, og hvordan SFU-midler skal bidra til å heve kvaliteten ytterligere.

Guttorm Sindre

Professor Guttorm Sindre er senterleder for Excited.

– Du må ha ambisiøse mål. Og du må vise hvordan SFU-midlene setter deg i stand til å få til noe som du ikke ville fått til uten disse midlene, altså noe mer enn bare en normal kvalitetsheving.

– Og så trenger du å skrive en skikkelig god søknad, rett og slett. Det er lurt å få mange kritiske blikk på den, mange innspill og diskusjoner. Søknaden er på engelsk, så et ekstra blikk på språket trengs også, sier Sindre.

Flere temaer og partnere

Sindre vurderer at 2013-søknaden deres var litt for snever, den handlet kun om prosjektbasert læring.

– I 2016 utvidet vi feltet kraftig, prosjektbasert læring var bare ett av i alt fem delprosjekter. I 2013 oppdaget vi utlysningen sent, og søknaden var nok preget av litt hastverksarbeid, sier Sindre.

Tid ble dermed ikke en utfordring ved neste korsvei, i 2016. Sindre og hans kolleger søkte råd fra personer med spesialkompetanse innen pedagogikk. De hentet inn flere folk i prosjektet, fra flere ulike fagmiljøer ved NTNU, samt Nord universitet. I 2013 deltok to campuser i søknaden, i 2016 deltok fem, inkludert Ålesund og Gjøvik.

– Ett av delprosjektene våre handler om samarbeid og undervisning på tvers av campuser, en problematikk som var veldig tidsriktig i 2016 og trolig er det ennå.

Viktig å involvere studentene

2016-søknaden fikk mye ros av den internasjonale ekspertgruppen som vurderer søknadene, og som blant annet merket seg den aktive studentmedvirkningen.

– Det er viktig å involvere studentene godt allerede i søknadsprosessen. Vi inviterte studentene til å spille inn tiltak for å forbedre undervisningen. Vi hadde møter med studentgrupper og studerte semesterundersøkelser nøye, sier Sindre.

Studentene vektla frafallsproblematikken, og frafall foregår mest på første studieår.

– Dette tilsier at det er viktigst å gjøre forbedringer tidlig i studieløpet. Dette har vi fulgt opp, sier Sindre.

Administrativ støtte fra start

For om lag et år siden kom Ida Sortland inn som administrativ koordinator for Excited. Før den tid falt mye administrativt arbeid på Sindre, som dermed hadde mindre tid til faglig og strategisk arbeid. Han omtaler denne endringen som natt og dag.

– Vi burde fått inn administrativ støtte mye kjappere, og det kan være et godt råd til framtidige SFU-søkere. Ansettelser tar jo erfaringsmessig lang tid. Vi burde hatt utlysningsteksten helt klar 1. november 2016, da vi fikk nyheten om at vi fikk SFU-status. Utlysninger til ph.d.- og post.doc-stillinger burde også vært klare da, sier Sindre.

Institusjonsbesøket: Still med toppet lag

Han mener at de i 2013 gjorde det relativt svakt på institusjonsbesøket. Alle som når til finalerunden får institusjonsbesøk.

– Det er viktig at alle som deltar under institusjonsbesøket har vært med på søknaden og vet hva den inneholder. Vi var litt uheldige. Flere som hadde vært tungt inne i forarbeidet kunne ikke stille under institusjonsbesøket. Det er viktig å stille med best mulig folk, og inkludere studentene også her, er Sindres råd.

Må spre ut og hente inn

SFU-statusen betyr tid og ressurser til å jobbe tungt med utdanningskvalitet og innovative læringsmetoder, slik Sindre vurderer det. Statusen innebærer også mer samarbeid mellom geografisk atskilte campuser, med utfyllende faglige styrker.

– Vi er fortsatt tidlig i løpet. Framover trenger vi å få til bedre spredning av våre erfaringer og lærdommer innad på NTNU, til andre norske institusjoner og internasjonalt. Samtidig må vi tiltrekke oss andres excellence, sier Guttorm Sindre.

sfu_logo_hovedsiden