SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kom i gang: Kapasitetsbygging i Erasmus+

Kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ gir muligheter for prosjekter rettet mot de fleste land i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa (utenfor EU), samtidig som de også involverer andre europeiske partnere. 

Neste søknadsfrist til kommisjonen er februar 2019. På grunn av omfattende søknadsprosess er det lurt å komme i gang tidlig. SIU både veileder og kan gi midler til prosjektetablering.

Av: Karianne Andersen.

Publisert: 24.04.2018

Hvorfor skal du søke?

Kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ gir institusjoner i Norge og i partnerland over hele verden mulighet til å utvikle og styrke eksisterende samarbeid og strategiske allianser. Gjennom kapasitetsbygging er du også med på å utvikle nye allianser på områder der alle partnerne har felles interesser og kan utfylle hverandres arbeid.

Gjennom Erasmus+ kapasitetsbygging kan institusjoner både i de europeiske landene og partnerlandene forbedre kvaliteten på utdanningen og den internasjonale profilen sin, samtidig som de kan bidra til faglig utvikling og utbytte for både ansatte og studenter i et krevende internasjonalt miljø. 

Kapasitetsbygging_ill

Regjeringen oppfordrer også norske institusjoner på det sterkeste til å inngå i akademiske samarbeid gjennom Erasmus+. Norske utdanningsinstitusjoner som får støtte gjennom Erasmus+ får derfor økonomisk uttelling for deltakelse i sentraliserte tiltak i Erasmus+, på lik linje som for deltakelse i Horisont 2020. 

Norske utdanningsinstitusjoner har en lang tradisjon for akademisk samarbeid med partnere fra land utenfor Europa gjennom deltakelse i nasjonale ordninger som for eksempel NUFU/NOMA, NORHED, NORPART, UTFORSK, EURASIA og INTPART. Hvis du allerede har etablerte partnerskap, erfaringer og nettverk fra disse ordningene har du en veldig relevant bakgrunn for et kapasitetsbyggingsprosjekt, og dermed et solid grunnlag for å lykkes med en søknad. 

Hva er kapasitetsbyggingsprosjekter?

Kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ fremmer samarbeid mellom EU-land (inkludert Norge) og partnerland i Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika, med mål om å modernisere og utvikle høyere utdanning i partnerlandene. Dette inkluderer utvikling av nye og innovative utdanningsprogrammer, samarbeid med næringsliv, organisasjonsliv og myndigheter, modernisering av høyere utdanningssystemer gjennom reformer (reform policies), og ikke minst fremming av samarbeid mellom regioner i hele verden gjennom felles initiativer. 

Erasmus+ kapasitetsbygging er et av EUs sentraliserte tiltak innen Erasmus+, det vil si at søknadsbehandlingen foregår i Brussel. 

Varighet på prosjekter: to eller tre år

Støttebeløp: 500 000€- 1 000 000 €

Neste søknadsfrist til Europakommisjonen: Primo februar 2019

Mer informasjon om Erasmus+ kapasitetsbygging, hvem som kan søke og hvem som kan dra nytte av dem finner du her. 

Støtte til prosjektetablering

Det er sterk konkurranse om midlene i Erasmus+, og å utvikle gode prosjektsøknader til kapasitetsbyggingsprosjekter krever både tid og ressurser. For å redusere noe av kostnadene for norske søkere kan du motta prosjektetableringsstøtte for å utvikle søknader til sentraliserte tiltak i Erasmus+: 

  • Partnere i kapasitetsbyggingsprosjekter kan få inntil 50 000 kr
  • Koordinatorer i kapasitetsbyggingsprosjekter kan få inntil 100 000 kr

Søknadene behandles løpende av SIU, og siste frist for å sende inn en søknad om prosjektetableringsstøtte er 3. september 2018 kl.15.00.

Mer informasjon om prosjektetableringsstøtte finner du her. 

Få veiledning

I tillegg til prosjektetableringsstøtte kan SIU tilby rådgivning og veiledning til deg som skal søke Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekter – både i prosjektutviklingen og i arbeidet med selve søknaden. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekter eller prosjektetableringsstøtte. 

Se også SIUs sider om Erasmus+ kapasitetsbygging.