SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

- Kapasitetsbygging nytter!

- Internasjonalt samarbeid er viktig for NTNU. Viserektoren oppfordrer flere til å søke om kapasitetsbygging i Erasmus+.

Av: Marianne Lid Iversen.

Publisert: 30.05.2018

- Vi jobber med bærekraft og miljø og da handler det jo det jo om å se det globale bildet, sier viserektor og professor ved NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Annik Magerholm Fet.

- Og så er det veldig spennende og motiverende å jobbe med andre kulturer og mennesker med en annen bakgrunn.

Kom i gang med søknaden

Professoren koordinerer kapasitetsbyggingsprosjektet CAPSEM (Capacity Building in Sustainabilityand Environmental Management) gjennom Erasmus+. I prosjektet er det samarbeidspartnere fra India, Nepal, Uganda, Nederland og Portugal.

- Gjennom kapasitetsbygging får vi internasjonale nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene. 

- Det er en del arbeid å søke, men det nytter og det er veldig viktig. Det kommer så mye ut av det etterpå, når prosjektet er i gang.

Støtte og veiledning

SIU kan bidra med både midler og veiledning til søknadsprosessen.

Les mer om muligheter innen kapasitetsbyging i Erasmus+.