SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Diku åpner dørene for internasjonalt samarbeid i skolen

Elevutveksling, kompetanseheving for ansatte og spennende samarbeidsprosjekter: Internasjonalisering i skolen kan gjøres på mange ulike måter. I alle tilfeller bidrar utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser til styrket kvalitet i utdanningen. 

Av: Victoria Susanne Nydegger Schrøder.

Publisert: 27.11.2018

Riska ungdomsskole

Kompetanseheving for lærere ved Riska ungdomsskole gjennom Erasmus+

Uansett skoletrinn finnes det en rekke muligheter for å få støtte til ditt internasjonaliseringsprosjekt, og Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – kan hjelpe deg både med å finne frem til riktig program og med veiledning i søknadsarbeidet.

Diku_skolekampanje_soMe_kunnskapsrik

Et av programmene Diku administrerer er EUs utdanningsprogram Erasmus+. Gjennom Erasmus+ kan du få støtte til internasjonalt samarbeid med skoler, lærere og elever i hele Europa.

Utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser kan ta mange former, enten det skjer hjemme eller gjennom opphold i utlandet.

Erasmus+: Rekordstore midler er lyst ut for 2019

Kompetanseheving for lærere ved Riska ungdomsskole

Ved Riska ungdomsskole rimer internasjonalisering med økt læringsutbytte for elevene. Takket være Erasmus+-midler kan skolen jevnlig sende lærere på besøk til andre skoler i Europa.

– Internasjonalisering er som olje for utviklingsarbeidet i skolen, forteller rektor ved Riska, Øyvind Fjærmestad, engasjert.

Ved Riska knyttes Erasmus+-prosjekter opp til pågående og planlagte områder for utvikling. Målet er at prosjektene skal bidra til kompetanseheving for lærerne, særlig innen realfag og bruk av nettbrett i undervisningen. Derfor ønsker man at så mange som mulig av lærerne er involvert i internasjonaliseringsarbeidet.

Les mer og søk om midler til mobilitet for ansatte i grunnskolen gjennom Erasmus+

Les mer og søk om midler til mobilitet for ansatte i videregående skole gjennom Erasmus+

Nettverksbygging for økt kompetanse

Høyland skole

Elever ved Høyland ungdomsskole

Ved Høyland ungdomsskole i Sandnes kommune er internasjonaliseringsprosjektene knyttet tett opp til skolens mål for økt læringsutbytte og læringsmiljø for alle elevene.

Skolen har fastsatt tre satsingsområder: digitale enheter, Lesson study og mangfold. Gjennom et Erasmus+-prosjekt er Høyland nå i nær kontakt med skoler på Island, i England, Italia, Sverige og Tyskland som har god erfaring på nettopp disse områdene.

Høyland ungdomsskole deltar også i et Nordplus junior-prosjekt med menneskerettigheter og medborgerskap som tema.

Årlig elevutveksling gjennom Erasmus+

Kristianslyst skole i Stavanger kommune har deltatt i fire EU-prosjekter siden 2013.

I flere av prosjektene inngår elevmobilitet. Det vil si at et knippe elever ved skolen reiser på besøk til hvert av partnerlandene i prosjektet. Elevene blir «matchet» med hverandre på forhånd, og bor sammen med familien til en av elevene i partnerklassen. Elevene blir kjent med hverandre i forkant via e-post og sosiale medier, og blir tett fulgt opp av sin vertsfamilie under oppholdet.

Elevmobiliteten er svært relevant for kjernen i Erasmus+-prosjektene som Kristianslyst er med på, nemlig vennskap, samhold og innblikk i kulturer i andre europeiske land og kjennskap til egen kultur.

Les mer og søk om midler til samarbeidsprosjekter og elevmobilitet i grunnskolen gjennom Erasmus+ 

Les mer og søk om midler til samarbeidsprosjekter og elevmobilitet i videregående skole gjennom Erasmus+ 

Kristianlyst skole3

Elever ved Kristianslyst skole på utveksling gjennom Erasmus+