SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kroner i Erasmus-midler for 2018 til internasjonalt samarbeid innen utdanning.

Av: Marianne Lid Iversen.

Publisert: 12.07.2018

- Årets tildeling er rekordstor. Erasmus-ansvarlig og avdelingsdirektør Siv Andersen.

- Årets tildeling er rekordstor. Erasmus-ansvarlig og avdelingsdirektør Siv Andersen.

Internasjonalt samarbeid

Avdelingsdirektør og Erasmus-ansvarlig Siv Andersen forteller at det nå går ut beskjed til en rekke skoler, barnehager, universitet, høyskoler, institusjoner innen voksenopplæring, fag og yrkesopplæring om at de har fått tildelt midler.
– Ja det er nok flere der ute som er godt fornøyde nå. Mange legger mye arbeid ned i søknadene og det krever en ekstra innsats innimellom alt det andre som skal gjøres.

Hovedgrunnen til den rekordstore tildelingen er at EU har økt sitt Erasmus-budsjett.I programperioden for Erasmus+ frem mot 2020 vil budsjettet øke ytterligere de kommende to årene.
I år vil flere søkere enn tidligere få tildelt Erasmus+midler:
– Det er rett og slett mer penger å dele ut og det er jo bare fantastisk, sier Siv Andersen.

– Det betyr at vi kan tildele enda flere prosjekter. Flere ansatte innen barnehager, skoler og institusjoner får muligheten til å jobbe sammen på tvers av landegrenser eller ha et læringsopphold i et annet land. Men det aller viktigste er at flere får mulighet til å samarbeide og lære mer om viktige tema som integrering, digitalisering, praktisk opplæring eller tidlig innsats – med andre ord flere av de nasjonale satsingene vi har i norsk utdanning.

Forberede unge på fremtiden

Noe som også samsvarer med regjeringens strategi på fagfornyelse som skal forberede elever på fremtidens arbeidsmarked og livet etter skolen.

– Vi må sørge for at elevene får tid til å lære seg det aller viktigste. Elevene skal lære grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive og regne. Men de må også lære mer om hvordan de skal ta vare på seg selv, og hvordan de skal delta aktivt i demokratiet og en verden som stadig krever mer digital dømmekraft, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fornyer innholdet i skolen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann.

Fornyer innholdet i skolen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann.

Les mer om fagfornyelsen og kompetanseløft i skolen.

Derfor er det gjort noen grep for å nå ut til flere innen skolesektoren:

– Vi har tidligere fått tilbakemeldinger at det kan være krevende å komme i gang med omfattende søknader. Derfor har Europakommisjoneni denne runden lansert et lavterskeltilbud til skolene med forenklet søknadsprosess. Og det er veldig gledelig å se at det er så mange grunnskoler som søker om midler til internasjonale samarbeidsprosjekter og skoleutvekslingspartnerskap i år, forteller Siv Andersen.

Stort mangfold i prosjekter

SIU har delt ut midler til institusjoner på alle utdanningsnivå. Og det er stor spennvidde i de ulike prosjektene som er tildelt penger.

– Årets nykommer er Universitetet i Agder som får midler til en nyskapende satsing innen matematikkundervisningen. Et annen er Verdal kommune som har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Danmark, Storbritannia og Romania som har søkelys på digital kompetanse og nytenkning som skal forberede skoleelever på et omskiftelig arbeidsmarked.

Avdelingsdirektøren understreker viktigheten av å jobbe systematisk med internasjonalisering. Et eksempel på det er Høgskulen på Vestlandet som sendte inn tre omfattende søknader til SIU, to av dem har fått tildeling. Et av temaene er bedre inkludering av flyktninger. 

Et eksempel på det er Høgskulen på Vestlandet som sendte inn tre omfattende søknader til SIU, to av dem har fått tildeling. Et av temaene er bedre inkludering av flyktninger.

Flere barnehager har søkt konsortsium og utveksling og tallene viser en økning av utveksling for elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæringen.

– Den rekordstore tildeling viser at interessen vokser for internasjonalt samarbeid. Det er veldig spennende å se. Det vi bidrar til gir resultater, sier Andersen.

Få siste nytt fra Diku

Til høsten blir SIU til Diku, et direktorat som fremmer kvalitet i utdanning med internasjonalisering, digitalisering og kunstnerisk utviklingsarbeid som virkemiddel.

Diku er en sammenslåing av SIU, Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Jobber du innen utdanning? Få siste nytt via Dikus nye nyhetsbrev, meld deg på her.