SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Få en ekstra språkressurs i klasserommet

Vil din skole få en ekstraressurs i spansk, fransk eller tysk? Med støtte fra SIU kan din skole bli vertsskole for en språkassistent. Søknadsfristen er 26.februar. 

Av: Marie Træland.

Publisert: 05.02.2018

Å være vertsskole innebærer å ta imot en språkassistent fra Frankrike, Spania eller Tyskland.

Språkassistenten kan fungere som en ekstraressurs i klasserommet i språkundervisningen. Dette gjør at elevene får praktisere språk med en masterstudent som kjenner kulturen og snakker språket. Ordningen er gratis for skolen.

Språkassistenter_siu_2_500pxl

Språkassistenter fra Tyskland og Spania. 

En berikelse for elever og lærere 

 – Språkassistentene er en berikelse både for elevene og lærerne, forklarer Karit Elise Valen. Hun er fransklærer ved Nordahl Grieg VGS i Bergen, og har i år vært veileder for den franske språkassistenten Mylène.

Å være veileder innebærer blant annet å hjelpe til med å finne bolig, finne ut av det norske byråkratiet og lage timeplan for assistenten.

–  Å ha en språkassistent er noe mellom å ha en praksisstudent og en ekstra kollega. Det er givende, inspirerende og trivelig.

– Det ligger en oppfriskningsverdi i dette. Nå snakker vi mye mer fransk i hverdagen enn vi pleier, fortsetter Valen.

I 2017 fikk 21 norske skoler over hele landet tildelt en språkassistent.

Språkassistenter_siu_1_500pxl

Mylène (t.v) sammen med språkassistentene Carles og Ana Isabel. 

Samlet for evaluering

Nylig inviterte SIU alle språkassistentene til en samling for å gi sitt bidrag til en evaluering av ordningen.

Erfaringsutvekslingen i gruppen ble spesielt givende. Flere av assistentene kjente seg igjen i at elever på førsteåret ofte var veldig motivert til å lære språket, mens elever i andreklasse, både på ungdomsskole og videregående, hadde mer strev med å finne motivasjon. 

– For å engasjere elevene oppfordrer jeg dem til bare å snakke fransk i timene. Nå overhører jeg dem forklarer hverandre oppgaver og ord på fransk, sier Alyzée, språkassistent ved Bodø videregående skole.

Om språkassistent-ordningen

Alle norske skoler kan ta del i ordningen ved å søke om å være vertsskole. Det er mulig for skoler å samarbeide, slik at assistentene jobber ved flere skoler. Programmet for språkassistentene varer i ni måneder fra 1.september til 31.mai. 

Den enkelte skole må oppnevne en veileder som har pedagogisk ansvar for assistenten. Veilederen får 15 000 NOK, som er skattepliktig, for sin innsats per år. 

Assistentene i fransk er rekruttert fra Frankrike gjennom Institut français de Norvège i Oslo. De tyske assistentene rekrutteres gjennom Pädagogischer Austauschdienst (PAD) i Bonn, og de spanske gjennom Embassy of Spain in Berlin.

Alle assistentene har som regel valgspråket som morsmål.

Tilbud for norske studenter

Også norske studenter har mulighet til å jobbe som språkassistent. Den spanske ambassaden i Berlin har ansvar for språk i Skandinavia, og lyser nå ut stillinger som språkassistent i Spania.