SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Et år ga mersmak!

Marianne Jacobsen søkte gjennom utenlandslektoratordningen, og fikk jobben som lektor i Beijing. Det har hun ikke angret på. 

Av: Marie Træland.

Publisert: 01.02.2018

Rundt 140 høyere utdanningsinstitusjoner verden over tilbyr undervisning i norsk språk og litteratur. Gjennom ordningen med norske utenlandslektorat delfinansierer Norge undervisningsstillinger ved 16 læresteder.

For å få et bedre innblikk i hvordan det er å jobbe som norsklektor i utlandet har SIU intervjuet et knippe lektorer.

Forlenget kontrakten

Marianne brenner for språkopplæring, og søkte hun på lektorstillingen ved Beijing Foreign Studies University. Det har gitt henne mange positive erfaringer.

– Jeg har akkurat forlenget kontrakten min, forteller hun. 

Her kan du få et innblikk i hennes hverdag som utenlandslektor i Beijing. 

Marianne_utenlandslektor_500pxl

Marianne Jacobsen er norsklektor i Beijing, Kina.

Hva er din bakgrunn og hvorfor ønsket du å reise til Kina? 

Jeg er utdannet allmenlærer med vekt på det flerkulturelle perspektivet og har en master i tilpasset opplæring. Jeg arbeidet i Osloskolen i åtte år før jeg reiste til Kina. Språkopplæring er noe jeg brenner for, og det var bakgrunnen for at jeg søkte stillingen i Beijing. Jeg hadde lyst på en ny utfordring og syntes det virket spennende å jobbe og bo i Kina. 

Hva er det kjekkeste med å undervise i norsk for utenlandske studenter? 

Beijing Foreign Studies University er et annerkjent språkuniversitet i Kina. Studentene som kommer inn på universitetet er derfor svært dyktige. Jobben som lektor gir meg mulighet til å bli kjent med unge, flittige og arbeidsomme studenter. Arbeidspresset er stort og studentene arbeider svært hardt med studiene. Det er veldig interessant og spennende å møte studenter fra en annen kultur og oppleve utdanningssystemet i et annet land. 

Og hva er det mest utfordrende med jobben? 

Forholdet mellom Kina og Norge var anstrengt da jeg kom til Beijing høsten 2016. Normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina har vært positivt for både meg og studentene. Begrenset tilgang til læreverk og ressurser har vært en utfordring. Biblioteket på universitetet har mange norske bøker, men ingen læreverk. Det er heller ikke alltid like lett å finne ressurser på internett. 

Hvem er studentene dine- og hvorfor studerer de norsk i Kina? 

Det er et kull med 24 studenter som studerer norsk ved universitetet. Det er opptak til studiet hvert fjerde år. Studentene kommer fra hele Kina og er mellom 18-23 år gamle. Det er ulike årsaker til at studentene har valgt å studere norsk. Noen valgte norsk ved en tilfeldighet, mens andre hadde et ønske om å studere akkurat dette språket. Norge skårer høyt på internasjonale kåringer og er kjent for vakker natur, et godt velferdssystem og en god økonomi. Dette er ting som gjør det attraktivt å studere norsk. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Jeg underviser seks timer i uka dette skoleåret. Jeg bruker tiden utenfor undervisning til planlegging, retting av oppgaver og veiledning av studentene. Jeg har forholdsvis god tid til for og etterarbeid sammenlignet med min tidligere jobb. Jeg deltar også på ulike arrangement på ambassaden, både med og uten studentene.

Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Det er et stort og aktivt internasjonalt miljø blant de utenlanske lektorene ved universitetet. BFSU tilbyr leilighet på campus og de fleste lektorer bor her. Jeg har fått meg flere gode venner og bruker mye tid sammen med mine kollegaer. Jeg studerer også kinesisk to dager i uken. Beijing er en stor og interessant by. Jeg bruker fortsatt mye tid på å bli kjent med byen og kulturen. Det er ikke så lett å skaffe seg kinesiske venner siden språkbarrieren er så stor. 

Hva slags erfaringer og opplevelser vil du ta med deg videre fra dette oppholdet? 

Jeg trives svært godt i jobben min. Dette var ment å skulle vare ett år, men jeg har akkurat forlenget kontrakten min. Jeg kommer til å ta med meg erfaringene med å jobbe i en annen kultur. Jeg tror dette har gjort meg mer fleksibel og tilpasningsdyktig. Det har også vært svært positivt å erfare at man kan bygge et nettverk og et liv i et annet land selv etter at man har blitt voksen. Jeg anbefaler alle eventyrlystne å søke seg ut for ett år eller to. Jeg har kun positive ting å si om mitt opphold i Kina.

Kommende frister


Prøv noe nytt!

Dette er stillingen for deg som ønsker noe nytt og spennende.

Bli utenlandslektor og få en unik erfaring.