SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Dine elever kan lære politikk i praksis

Norske videregående skoler kan nå søke om å delta på Europeisk ungdomsparlament sin nasjonalsesjon på Voss 13. – 15. september.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 09.03.2017

– Europeisk ungdomsparlament (EUP) er stimulerende og lærerikt for både elever og lærere. Aktivitetene går rett inn i sentrale læringsmål i samfunnsfag på videregående skole, sier Anne Grønlie.

Grønlie er lærer på Drammen videregående skole. Hun har deltatt på en rekke nasjonale og internasjonale EUP-sesjoner, sammen med elever. I dag sitter hun også i nasjonalkomiteen for EUP.

Elever

Alle videregående skoler inviteres til å søke om å delta på årets EYP-nasjonalsesjon. Søknadsfrist: 15. mars. (Ill.foto: Diku)

Elevene blir motiverte

På EUP-sesjonene fordeles elevene i ulike faglige komiteer, og jobber med resolusjonsforslag, etter modell av Europaparlamentet. Komiteene jobber med aktuelle globale spørsmål som miljø, flyktninger, menneskerettigheter og internasjonal politikk. En grunnidé er å utvikle en dypere forståelse for hvordan politiske institusjoner fungerer i praksis.

– EUP er overveiende elevstyrt, elevene er involvert på alle nivåer. De får jobbe faglig i dybden og blir veldig motiverte. Sosialt er det også, og de får venner i mange land. Alle videregående skoler burde engasjere seg i EUP, sier Grønlie.

Søk om å få delta

Årets nasjonalsesjon blir arrangert på Voss. Alle videregående skoler inviteres til å søke om å delta. Store deler av reiseutgiftene blir dekket.

Søknadsfrist: 15. mars.

I alt 33 skoleklasser kommer til å få innvilget opphold, med fire deltakere fra hver klasse: tre elever og én lærer.

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

– Skoler fra storbyene våre har pleid å dominere, men vi ønsker også å nå fram til skoler som ikke har deltatt i EUP før. Gjerne også skoler i distriktene, sier Grønlie.

Nasjonalsesjonen går over tre dager i september. Det handler om team-building, komitéarbeid, debatter og avstemning. Alt går på engelsk.

– Det er veldig, veldig spennende. Jeg har aldri møtt en eneste elev som ikke har ment at dette er lærerikt og givende, sier Grønlie.

Også lærerne lærer

Anne Grønlie

– Alle videregående skoler burde engasjere seg i Europeisk ungdomsparlament, sier Anne Grønlie. (Arkivfoto: Privat)

Lærerne, som er delegasjonsledere for de ulike klassene, har et eget faglig opplegg.

– På de nasjonale sesjonene møter man lærere fra hele landet, og deler erfaringer og ressurser. Vi får også smakebiter på hva elevene jobber med, og må sette oss inn i ulike sakskomplekser, akkurat som dem. Så det er faglig læring på mange plan, sier Grønlie.

Vinnerne får reise ut

På den nasjonale sesjonen på Voss kåres også fire vinnerklasser som får reise på en av to internasjonale sesjoner. Den ene går i Tbilisi i Georgia, den andre sesjonen er ikke fastsatt ennå. Én lærer og tre elever fra to skoler reiser til hver av disse to sesjonene.

– De internasjonale sesjonene går over hele ti dager, og elevene lærer desto mer. Men for all del, det er kjempespennende å delta på nasjonale sesjoner også, forsikrer Anne Grønlie.

I tillegg får en skole (én lærer og tre elever) delta på en nasjonal sesjon i utlandet, vanligvis Sverige eller Tyskland.

Fakta

Europeisk ungdomsparlament (EUP) er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever og lærere i videregående skole.

Forberedelse og deltagelse på en nasjonalsesjon EUP er relevant for læreplanene i videregående opplæring. Mye knyttes opp mot språk- og samfunnsfagene, men noen kan også relateres til naturfagene. Arbeidsspråket er engelsk.

Søknadsfrist 2017: 15. mars.

European Youth Parlament ble stiftet i 1987, og har siden 2004 vært del av Schwarzkopf Stiftung med hovedkontor i Berlin. EUP Norge ble etablert i 1995, og består av en nasjonalkomité med sekretariat hos SIU og en frivillig ungdomsorganisasjon, The EYP Norway Alumni Association (EYPNAA).