SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bli med Diku til Frankrike i november

Interessert i europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring? Nysgjerrig på det framtidige Erasmus-programmet, 2021-2027? Diku inviterer til konferanse i Frankrike i november. Opptil 40 norske deltakere får dekket kostnader til reise og opphold, så meld din interesse nå.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 18.10.2018

Sammen med vårt franske søsterkontor har vi på Diku gleden av å invitere til utdanningskonferanse i Rouen 26. og 27. november 2018.

Diku dekker kostnader til reise, opphold og kursavgift for opptil 40 norske deltakere.

Interessert? Send interessemelding til Diku innen 5. november kl. 12.00

test

Konferansen dekker alle utdanningsnivåer: barnehage, skole, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring og høyere utdanning.

Det framtidige Erasmus-programmet (2021 – 2027) er hovedtema på konferansen, og med særlig vekt på inkludering i vid forstand. Det blir sesjoner med temaer som: 

  • Styrking av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv.
  • Digitalisering av utdanning: en pådriver av kvalitet og inkludering.
  • Erasmus og europeiske verdier
  • Erasmus: et verktøy for bedre integrering av mennesker med spesielle utfordringer?

Du vil få innsikt i det kommende Erasmus-programmet, kjennskap til relevante og spennende Erasmus+-prosjekter, og muligheter til å bli bedre kjent med norske og franske kolleger. Konferansen vil være en arena for debatt.

Deltakere som Diku velger, må forplikte seg til å delta på hele seminaret. Hotell har Diku booket, mens reisen må du bestille selv.

Konferansen er et samarbeid mellom det franske og det norske nasjonalkontoret for Erasmus+.

Les mer om konferansen og send interessemelding innen 5. november kl. 12.00.