SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studentene deltar i forskningen

Den største forskjellen mellom norsk og brasialiansk akademisk tradisjon, er at de brasilianske studentene i mye større grad bidrar i forskningsprosjekter, forteller førsteamanuensis Pål From.

Av: Teresa Grøtan.

Publisert: 28.04.2014

Pål From

t.v. Pål Johan From, førsteamanuensis ved UMB, forsker på robotteknikk til bruk i oljeutvinning. (Foto: SIU)

 

 

Førsteamananuensis På Johan From har permisjon fra stillingen sin på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) for en treårig postdoc. De siste to årene har han oppholdt seg i Brasil seks til åtte måneder i året.

- Skiller den akademiske kulturen seg ved Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) fra den norske?

- Forskningen er mer prosjektbasert. Det betyr at industrien i mye større grad bruker universitenene til forskning. Når det går så bra som det gjør i Brasil nå, betyr det at man har mer enn nok å gjøre også på forskningssiden. Samtidig betyr dette at flere studenter får muligheten til å delta i prosjekter, noe som er positivt fra et utdanningsståsted.

Rivende utvikling

- Hvordan er det å være forsker på UFRJ?

- På forskningssiden ser vi en meget positiv utvikling, og det er nå så mye aktivitet at vi må begynne å si nei til nye prosjekter. I hovedsak er det de nye oljefunnene utenfor Rio de Janeiro som dirver forskningsprosjektene, noe har resultert i store prosjekter, blant annet med Statoil og Petrobras.

- Hvordan er Statoil og Petrobras knyttet til den forskergruppen du jobber sammen med?

- Statoil og Petrobras engasjerer universitetet i konkrete forskningsprosjekter. Vi har nettopp avsluttet et treårig prosjekt med Petrobras, der vi så på automatisering og robotofisering av oljeplattformer. De fullfinansierer prosjektene, inkludert betydelige midler til laboratoriet.

Forskende studenter

- I hvilken grad inngår undervisning som del av arbeidet i forskergruppen?

- Den største forskjellen fra Norge er kanskje at studentene i mye større grad tar del i forskningsprosjekter. Studenter på master- og noen ganger bachelornivå bruker mye av sin tid på forskning. Prosjektene til Statoil og Petrobras inneholder for eksempel stipend til masterstudenter. I tillegg til stipend får de beste studentene veldig tett oppfølging fra professorene, samt tilgang til robotene på laboratoriet. Dette er spesielt grunstig for universitetet fordi de beste studentene får oppleve hvordan det er å delta i et forskningsprosjekt, og det blir også enklere å rekruttere studenter til å gå videre til doktorgrad.

- UFRJ er et av Brasils beste universtet. Merker du konkurransen lærere og studenter har vært igjennom for å komme hit?

- Nivået er generelt høyt, og studentene holder et høyere nivå enn i Norge.

Ikke verre enn Oslo

- Har du lært deg portugisisk?

- Jeg snakker portugisisk, og det hjelper veldig. Det største problemet for utenlandske studenter er nok at mye av undervisningen skjer på portugisisk. De fleste på universitetet snakker engelsk, så i forskningsammenheng er det ikke nødvidig å kunne språket.

- Rio har dårlig rykte når det gjelder kriminalitet. Merkes det i hverdagen?

- Det er en stund siden Rio var på sitt verste når det gjelder kriminalitet. Politiet har tatt en skikkelig opprydning de siste årene, og dette vil nok fortsette frem til VM i fotball og OL i 2016. I de områdene vi opppholder oss til vanlig, vil jeg ikke si at det er mer utrygt enn Oslo.