SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold sender studenter innen helse- og sosialfag på praksis til Brasil, og kobler praksisstedene til forskningsprosjekter.

Av: SIU/Høgskolen i Østfold.

Publisert: 28.04.2014

Favela

Foto t.v.: Favelaen utenfor byen Jacaraípe i Brasil. (Foto: Privat)

 

Høgskolen har avtale med Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) og Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

- Som følge av samarbeidet med UFES, der våre studenter har vært på utveksling for å avlegge praksis, er det nå flere av våre ansatte som har forskningsprosjekter tilknyttet dette praksisstedet. På samme måte arbeider vi nå for at vårt forskningssamarbeid med det internasjonale barneforskningssenteret Centro Internacional de Estudos e Pescquisa Sobre Infância (CIESPI) som er tilknyttet PUC-Rio, også skal føre til studentutveksling, forteller Trond Heitmann ved Høgskolen i Østfold.

I sitt folkehelsearbeid har brasilianerne en større integrasjon mellom helse- og sosialarbeid enn det som er vanlig i Norge, noe som fører til at mange profesjoner arbeider sammen i tverrfaglige team. Slik kan samarbeidet med Brasil føre til nye perspektiver på hvordan helse- og sosialarbeid drives i Norge , og man kan lære mer om de kulturelle og sosial rammene som påvirker helse og sosialfaglig yrkespraksis, mener Heitmann.

Fattig og rik

Line Lande har tar en master i psykososialt arbeid, og er en av studentene som har hatt praksisopphold i Brasil.

Line Lande

t.v: Line Lande (foto: privat)

 

- Det som gjorde størst inntrykk, var forskjellen på fattige og rike. Jeg bodde selv i en fin og velstående del av Brasil, og reiste ut til favelaen i byen Jacaraipe hver dag. Problemene i den velstående delen av befolkningen var relativt likt det vi har i Norge, men i favelaen var det veldig annerledes. De sosiale problemene var knyttet til fattigdom, tenåringsgraviditeter, alkoholisme og sykdom.

Som student på UFES var Lande knyttet til organisasjonen CEPAS, som en professor på universitetet var leder for.

Nyansert menneskesyn

Praksisen bestod i oppfølging av barna i favelaen og deres familier, informasjonskampanjer og hjemmebesøk. Sosionomstudentene jobbet med medisinstudenter fra UFES, som sjekket familienes fysiske helse. Sammen kartla de familienes sosiale problemer.

- Jeg har fått et mer nyansert bilde av menneskene, og er mer uredd, og åpen for folk som er annerledes enn meg. Dette er i dag en forutsetning for arbeidet jeg gjør, siden jeg jobber med mennesker med minoritetesbakgrunn. Oppholdet i Brasil ga meg rett og slett mening, sier Line Lande.