SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Åpner norsk kunnskapskontor i Brussel

Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal SIU arbeide for økt norsk deltakelse i EU-programmer og styrke norsk påvirkning overfor EU.

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 29.09.2016

Ragnhild Solvi Berg (foto: Peter Klasson/SIU)

Ragnhild Solvi Berg er SIUs medarbeider på kunnskapskontoret. (Foto: Peter Klasson/SIU)

Norges kunnskapskontor i Brussel skal være en ressurs både for tilreisende fra Norge og for andre organisasjoner i Brussel.

De ansatte vil for eksempel bidra til at grupper som er på studie- eller påvirkningstur – fra organisasjoner, institusjoner eller ulike nivåer av offentlig forvaltning – skal treffe de rette menneskene og få maksimalt utbytte av oppholdet

– Vi kan arrangere møter, finne foredragsholdere, skaffe møterom og legge praktisk til rette på andre måter. Vi kan hjelpe til med å skaffe informasjon og opprette kontakt med relevante aktører, sier Ragnhild Solvi Berg.

Hun er SIUs representant på kontoret og kjenner EU-systemet godt fra før etter seks år som nasjonal ekspert i Europakommisjonen.

Mens Forskningsrådet har hatt eget Brussel-kontor i over ti år, er dette en nysatsing for SIU og Innovasjon Norge. Den formelle åpningen vil finne sted senere i høst, men de ansatte er allerede på plass og godt i gang med arbeidet.

– Ta gjerne kontakt dersom du har planer om en tur til Brussel, trenger hjelp til å etablere kontakt eller bare ønsker informasjon om hva som rører seg på utdanningsfeltet, oppfordrer Berg.

Hun understreker at kunnskapskontoret vil dekke hele utdanningsløpet, ikke bare høyere utdanning.

Kunnskapskontoret er sentralt plassert like ved Europaparlamentet og Place du Luxembourg. I internasjonal sammenheng vil kontoret gå under navnet NORCORE.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Solvi Berg, mobil (+47) 475 03 794, e-post ragnhild.berg@siu.no

Adresse: Rue du Trône 98, B-1050 Brussel