SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra Diku

På denne siden finner du siste nytt fra Diku.

Vil motvirke digitalt klasseskille

– Vi vil gjerne hjelpe lærere og skoler med å utvikle digital kompetanse. Vi arrangerer konferanser om koding og kommer gjerne på skolebesøk for å gi opplæring, sier Helge Astad.

Les mer

Vant språkpris for nytenkning rundt språkopplæring

– Veldig hyggelig og inspirerende at noen legger merke til og tror på arbeidet vi gjør, sa Heidi Frivoll-Sørensen da hun mottok Den europeiske språkprisen på vegne av Dahlske videregående skole. Les mer

Sør-Afrika: Attraktivt studieland

Diku og Forskningsrådet har laget et veikart som oppsummerer status for utdannings- og forskningssamarbeidet med Sør-Afrika og peker ut spesielt viktige temaer for videre samarbeid. Les mer

Diku satser på Senter for fremragende utdanning

1. januar 2019 overtar Diku ansvaret for ordningen Senter for fremragende utdanning. Ordningen inngår som en viktig del av den nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning. Les mer

Bli med Diku til Frankrike i november

Interessert i europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring? Nysgjerrig på det framtidige Erasmus-programmet, 2021-2027? Diku inviterer til konferanse i Frankrike i november. Opptil 40 norske de... Les mer