SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra Diku

På denne siden finner du siste nytt fra Diku.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudiet brukes til

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å gi studentene en opplevelse av hva litteraturstudiet er og kan brukes til, sier Margery Vibe Skagen, førsteamanuensis i fransk litteratur ved UiB.

Les mer

Midler til nye Sentre for fremragende utdanning

Diku skal lyse ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Hvert senter kan tildeles inntil åtte millioner kroner per år over fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere... Les mer

Internasjonal konferanse: Livslang læring

Bli med på Lifelong Learning Summit på Lillehammer 11.-13. februar 2019.  Les mer

100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid rettet mot åtte prioriterte land utenfor Europa. Les mer

Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler og studenter som medforskere

Hva skal til for å gjøre det mulig for alle elever og studenter å fullføre utdanningen sin? Med 32 studenter som medforskere skal USNs europeiske utdanningsprosjekt MaCE utvikle en metode for å hin... Les mer