SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra Diku

På denne siden finner du siste nytt fra Diku.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant Utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0".

Les mer

NTNU er årets Erasmus+-institusjon for andre gang

For andre gang utnevnes NTNU til årets Erasmus+-institusjon. Universitetet viser særdeles god fremgang og utvikling siden forrige utnevnelse i 2015, og i år har de vist at de også satser på nye, un... Les mer

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Les mer

Studentar godt fornøgde med utanlandsopphald

Både utveksling og kortare studieopphald i utlandet gir godt læringsutbyte og motivasjon for vidare studium, meiner studentane sjølv. Rundt 16 prosent av studentane har dei siste åra vore på lengre... Les mer

Markerer 30 år med nordisk utdanningssamarbeid gjennom Nordplus

I år markeres 30-årsjubileet for utdanningsprogrammet Nordplus. Samtidig er det 10 år siden de baltiske landene tok steget inn i samarbeidet. Årlig får over 10 000 mennesker utbytte av det folkekjæ... Les mer