SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En lærer i samtale med fire elever

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Én million kroner til fagskoler

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for fagskoler deles ut hvert år. Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Prisen er på én million kroner. 

Prisen ble forvaltet av NOKUT i 2017. Fra og med 2018 forvaltes den av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Vinner 2018

Vinner av utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018 er Fagskolen Innlandet med tiltaket «Robotisering av læringsarenaen – operasjonalisering av Industri 4.0»

Diku mottok seks nominasjoner, med stor faglig spredning. 

Nominasjonene ble vurdert av en jury bestående av:

Marianne Riis, lektor i erhvervspedagogik, ph.d. i IKT og læring (Danmark),

Jørgen Thorslund, tidligere direktør ved University College Lillebælt (Danmark),

Trond Bergene, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter, 

Christoffer Blaalid, leder Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF),

Bente Søgaard, fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), 

Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO og leder i nasjonalt fagskoleråd.

Les mer:

Utlysning 2018

Statutter

......................

Oppdatert: november 2018

Kontakt

Margareth Haukås

margareth.haukas@diku.no

T: +47 96 90 75 15