En lærer i samtale med fire elever

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Internasjonaliseringskonferansen IK18

Internasjonalt utdanningssamarbeid vil være i vinden som aldri før under Internasjonaliserings­konferansen IK...

Publisert: 30.11.2017

Én million kroner til fagskoler

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for fagskoler deles ut hvert år. Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Prisen er på én million kroner. 

Prisen ble forvaltet av NOKUT i 2017. Fra og med 2018 forvaltes den av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Les mer:

Utlysning 2018

Statutter

......................

Oppdatert: mai 2018

Kommende frister


Kontakt

Margareth Haukås

margareth.haukas@siu.no

T: +47 96 90 75 15