SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En lærer i samtale med fire elever

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Konferanse om framtidens skole og kompetansebehov

Jobber du innen grunnopplæringen? Velkommen til høstens store internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen: I...

Publisert: 26.09.2018

Én million kroner til fagskoler

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for fagskoler deles ut hvert år. Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Prisen er på én million kroner. 

Prisen ble forvaltet av NOKUT i 2017. Fra og med 2018 forvaltes den av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Vinneren annonseres på Nasjonalt fagskoleråd sin konferanse om ledelse i Lærernes Hus (Utdanningsforbundet),  fredag 09.11.2018. 

Les mer:

Utlysning 2018

Statutter

......................

Oppdatert: mai 2018

Kontakt

Margareth Haukås

margareth.haukas@siu.no

T: +47 96 90 75 15