SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Støtteordninger og virkemidler

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som fagskoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Støtte for studenter

Det finnes flere muligheter for individuell utplassering som studenter kan benytte seg av.

Erasmus+ Mobilitet for fagskolestudenter

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at studenter på fagskolene kan ta deler av opplæringen i utlandet. Mobilitetene kan ha en varighet på minimum to uker til maksimum 12 måneder. Søknadsfrist er i starten av februar hvert år. 

Gjør Det!

Gjør det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring på videregående og høyere nivå rettet mot Tyskland. Alle norske videregående skoler, opplæringskontor, fagskoler og andre opplæringsinstitusjoner og bedrifter kan søke på vegne av sine studenter, lærlinger og elever. Søknadsfrist er 1. juni hvert år.