SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Støtteordninger og virkemidler

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som fagskoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Støtte for klasser/grupper

Under finner du liste over ordninger som gir mulighet for studenter og lærere til å gjennomføre prosjektarbeid med partnere i andre land. 

Ordninger administrert av SIU:

Erasmus+ Strategiske partnerskap

Erasmus+programmet gir skoler, barnehager og andre utdannings/opplæringssinstitusjoner muligheten til å delta i to- til treårige samarbeidsprosjekter mellom europeiske institusjoner.

Erasmus+ Mobilitet for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet. Prosjektperioden er enten ett eller to år, og mobilitetene kan ha en varighet på minimum to uker til maksimum 12 måneder. Søknadsfrist er i starten av februar hvert år.

Gjør Det!

Gjør det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Fagskoler, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte til utplassering av studentgrupper. Elever sendes ofte ut 2 uker i forbindelse med prosjekt til fordypning. Lærlinger sendes som oftest ut i litt lengre perioder. Søknadsfrist er 1. juni hvert år. Det kan også søkes om støtte til forberedende besøk for å møte en potensiell samarbeidspartner.

Nordplus Junior

Nordplus junior er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren i Norden og Baltikum. Programmet gir for eksempel støtte til mobilitet for elever og lærere, samt prosjekt- og nettverkssamarbeid. Søknadsfristen er i begynnelsen av mars hvert år.

Andre ordninger og virkemidler:

eTwinning

eTwinning er en europeisk læringsplatform som gjør det mulig for skoler å etablere prosjekter på et hvilket som helst fagområde.

UNESCOs skolenettverk (Associated Schools Project, ASPnet)

ASPnet er et globalt nettverk med utdanningsinstitusjoner, fra førskoler til høgskoler. ASPnet tilbyr nye kontakter, samarbeid og undervisningsideer.

Aktiv Ungdom

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ.