SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Støtteordninger og virkemidler

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og ordninger som fagskoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Yrkesfagenes år

Yrkesfagene skal  feires i hele 2018. Siv Andersen, avdelingsdirektør i Senter for internasjonalisering av utdan...

Publisert: 06.03.2018

På disse sidene har vi samlet virkemidler og støtteordninger som gjelder fagskoler, både ordninger administrert av SIU og andre eksterne ordninger.

Bruk lenkene i venstremenyen for å finne ordninger og virkemidler for de ulike målgruppene.