SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ung mann leser pensum på Campus

Hvordan komme i gang

Her finner du praktiske tips for å komme i gang med prosjektsamarbeid. Første steg er å velge tema, finne samarbeidspartnere og søke om støtte.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering a...

Publisert: 14.11.2018

Søknad

Skriv søknad

Søknaden er planleggings- og styringsverktøyet i prosjektet. En god søknad gir tilgang til midler og blir arbeidsredskapet for gjennomføringen av prosjektet. Det er mange måter å skrive den på, men du bør vite hva kjennetegner en god søknad.

Sammendrag

Sammendraget er prosjektet i et nøtteskall. Det er her du skal fremstille prosjektideen i korte og klare trekk. De beste søknadene er klare og konsise, og svarer enkelt og presist på spørsmålene om hva som skal skje i løpet av prosjektet.

Partnerskap

Et prosjekt er samarbeid rundt et aktuelt tema mellom partnere/skoler fra flere land med forskjellige arbeidskulturer. Partnere spiller en avgjørende rolle i utviklingen av prosjektet, og du bør vise at sammensetningen av partnerskapet ikke er tilfeldig. Rolle- og ansvarsfordelingen bør være gjennomtenkt, og alle deltakerne bør være aktive i prosjektarbeidet.

Søknaden som arbeidsgrunnlag

Husk at søknaden er et planleggings- og styringsverktøy for prosjektet. Søknaden består av konkrete deler: mål – aktiviteter – tidsskjema – resultater. Beskriv dem så klart og konkret som mulig. Det er viktig å ha realistiske mål som samsvarer med forventede resultater. Husk å argumentere for hvorfor nettopp dette prosjektet bør få støtte.

Lokal forankring

Det må synliggjøres klart at skoleledelsen støtter prosjektet, og at det er en sammenheng mellom aktiviteter på lokalt plan og partnerskapsaktiviteter på internasjonalt plan. Du kan beskrive læringskontekst, spesifikke behov og utfordringer for å vise hvordan prosjektet skal være et steg videre i kvalitetsutviklingsarbeidet på skolen.

Merverdi

Merverdi er det man ønsker å oppnå gjennom et internasjonalt prosjekt. Det kan være et ønske om å innhente ulike perspektiver eller finne problemløsninger i felleskap. Du bør begrunne hvorfor fagskolen din velger å samarbeide med partnere i andre land i stedet for å jobbe sammen lokalt. Den europeiske dimensjonen er det lille ekstra i forhold til aktiviteter man likevel skulle ha gjort.

Resultatspredning

Prosjektet skal bringe ny kunnskap og ny innsikt, og dette skal komme flere til gode. Partnere bør vurdere hvem kan ha interesse av resultatet, hvordan resultater skal spres og hvilken verdi og etterliv prosjektet skal ha.