SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter baser i snøen

Former for internasjonalisering

Fagskolene kan benytte ulike metoder og innfallsvinkler i arbeid med internasjonalisering, enten det skjer hjemme eller i utlandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Internasjonalisering i fagskolene kan gjøres på mange ulike måter. Det skilles mellom internasjonalisering på hjemmebane og internasjonalisering gjennom mobilitet. På disse sidene gis en introduksjon til hva internasjonalisering hjemme og ute kan være.

Det er et mål at arbeidet med internasjonalisering skal bidra med faglig relevans og kvalitet i norsk utdanning. Dette skal være et gjennomgående prinsipp både når det gjelder mobilitet (reiser) og arbeidet med å internasjonalisere utdanning hjemme.