SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mobilitet for

Mobilitet for

Gjennom Erasmus+ mobilitet får deltakere muligheten til å tilegne seg og dele ny kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner. Programmet Erasmus+ legger til rette for mobilitet, videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkesopplæring.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

For studenter

Fagskoler og bedrifter kan søke om støtte slik at studenter kan ta deler av utdanningen i utlandet. Studenter kan følge undervisningen ved en godkjent opplæringsinstitusjon på tilsvarende nivå som fagskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon.

For ansatte innen fagskoler

Undervisning-/opplæringsopphold i partnerorganisasjon:
Ansatte ved norske fagskoler eller bedrifter gis mulighet til å undervise eller gi opplæring ved en partnerorganisasjon.

Opplæring for egne ansatte:
Ansatte ved fagskoler eller bedrifter kan enten hospitere eller gjennomføre praksisopphold ved en partnerorganisasjon.

Reisemål:
De 28 EU-landene, de tre EØS-landene, Makedonia, Serbia eller Tyrkia.

Varighet på oppholdene:
 Fra 2 uker til 12 måneder for studenter ved fagskoler, og fra 2 dager til 2 måneder (utenom reise) for ansatte.

Varighet på prosjektene:
 1 til 2 år

Søknadsfrist:
 5. februar 2019 (klokken 12:00, norsk tid).

Søker:
 Søknaden skal sendes inn av en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner. Enkeltindivider kan ikke søke direkte, men kan be en organisasjon de er tilknyttet om å søke for seg.

Hva kreves for å sende inn en søknad?

For å kunne sende inn en søknad må dere registrere organisasjonen eller institusjonen deres i en deltagerdatabase. Når dere har registrert dere får dere et unikt nummer (Participant Identification Code – PIC). Gjennom å bruke dette nummeret henter søknadsskjemaet informasjon fra databasen og fyller automatisk ut deler av søknadsskjemaet. Dere trenger bare å registrere dere én gang og registreringen er gyldig i hele programperioden.

Database for Education, Audio-visual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

Herunder finner du kommisjonens håndbok for hvordan dere registrerer deres organisasjon (User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal). Dere finner også en forenklet veiledning på norsk (veiledning til URF-databasen).

Avstandskalkulator

For støtte til reisekostnader gjennom Erasmus+ må reisestrekningen beregnes ved hjelp av en avstandskalkulator.

Ut fra avstanden i kilometer (én vei), må tilsvarende sone (distance band) velges i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

Mobilitetsrapport 2013


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+