SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To sykehjemslærlinger i samtale med en eldre beboer

Bli kjent med Erasmus+

Ønsker du informasjon om aktiviteter innen Erasmus+? Du kan delta på en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering a...

Publisert: 14.11.2018

Kurs og seminar innen TCA

Her finner du informasjon om de ulike aktivitetene som er planlagt så langt. Denne listen vil bli oppdatert fortløpende. Du kan også abonnere på Dikus nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på aktuelle søknadsfrister.

Oversikt over Erasmus+ tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA) (sortert etter søknadsfrist):

Søknadsfrist

Land

Tittel

Målgruppe

Språk

Dato 

Nettside

29.7.2019 Finland Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature Ansatte i barnehage eller andre som jobber med tematikken, og som ønsker å komme i gang med et Erasmus+ strategisk partnerskap. Engelsk 29. sept.–2. okt. 2019 Les mer her
29.7.2019 Finland Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving Representanter fra skolesektoren (ungdomsskolen). Engelsk 23.-25. okt. 2019 Les mer her
11.7.2019 Slovakia Building Partnerships for a Learner-Centred Approach Skolesektoren og høyere utdanning, som ønsker å komme i gang med Erasmus+ strategiske partnerskap. Engelsk 2.-4. okt. 2019 Les mer her
10.4.2019 Tyskland Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET. A contact making seminar to foster mobility projects in VET. Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter, samt skoleeiere (fylkeskommuner) som driver eller er tilknyttet fag- og yrkesopplæring, og som er gyldige søkere til mobilitetsprosjekter (KA102 og KA116). Engelsk 27.-29. mai 2019 Les mer her
27.3.2019 Norge Give VET mobility a fresh boost Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter, samt skoleeiere (fylkeskommuner) som driver eller er tilknyttet fag- og yrkesopplæring, og som er gyldige søkere til mobilitetsprosjekter (KA102 og KA116). Engelsk 12.-14. juni 2019 Les mer her
27.3.2019 Irland Make an Impact Alle innen grunnopplæringen, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring, som har ansvar for å dele resultatene av Erasmus+-prosjekter Engelsk 29. apr. - 2. mai 2019 Les mer her
15.3.2019 Italia Erasmus4ever Erasmus4future Alle innen grunnopplæringen, videregående skole, høyere utdanning og voksnes læring, som har vært involvert i Erasmus+-prosjekter eller -studentnettverk, eTwinning, EPALE. Engelsk 7.-9. mai 2019 Les mer her
13.3.2019 Norge Public libraries and their roles and work in integration/inclusion Ansatte på offentlige bibliotek som jobber med voksenopplæring Engelsk 6.-8. mai 2019 Les mer her
13.3.2019 Norge EU Skills agenda, Mobility and Guidance - “Guidance for Lifelong Learning Mobility – standards, Methods and Outcomes” Ansatte som veileder i læringsmobilitet innen grunnopplæring, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring og ungdomsarbeid. Engelsk 9.-11. mai 2019 Les mer her
10.3.2019 Italia Fostering Erasmus+ cooperation projects impacts and cross fertilization on social inclusion and civic engagement  Høyere utdanningsinstitusjoner - strategiske partnerskap og kunnskapsallianser Engelsk 25.-27 juni 2019 Les mer her
25.1.2019 Estland Creative use of digital technologies in Estonian schools Skoleledere i grunnskolen Engelsk 7.-9. apr. 2019 Les mer her
28.11.2018 Irland Mythbusting European Project Management for Strategic Partnerships KA2 - Grunnskole, videregående opplæring, voksnes læring og høyere utdanning Engelsk 13.-15. feb. 2019 Les mer her
13.11.2018 Irland The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language Exchange projects Lærere og skoleledere som arbeider med barn 12-18 år (KA101 og KA229) Engelsk 16.-19. jan. 2019 Les mer her
8.11.2018 Tyskland Higher Education Institutions of Art, Design and Music as future "European Universities"? Innovative cooperation formats and thematic bridges Høyere utdanningsinstitusjoner innen kunst, design og musikk Engelsk 18.-20. feb. 2019 Les mer her

Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+