SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Mobilitet til og fra Kina

Ingen andre land sender flere studenter ut i verden enn Kina.

Kina har sett er stor økning både i kinesiske studenter utenlands og utenlandske studenter til Kina. Antall utenlandske studenter til Kina var 397 635 i 2015 i følge Institute of International Education's (IIE) Project Atlas. Den største gruppen var sør-Koreanere, som utgjorde 16,8%. 

Fire millioner studerte utenlands

I 2015 reiste 523 000 kinesiske studenter fra Kina for å studere, i følge tall fra det kinesiske utdanningsdepartementet. Over fire millioner kinesere har studert utenlands etter at Folkerepublikken reformerte sitt utdanningsssystem på slutten av 70-tallet. På Unesco Institute of Statistics (UIS) sin side kan man se hvordan kinesiske studenter fordelte seg geografisk i 2012/2013. Denne oversikten ligger til grunn for det nyeste aggregerte tall for utenlandsstudier - 712 157 kinesiske studenter studerte utenlands i 2012/2013. Dette tallet vil i dag være mye høyere, hvis man ser på mer oppdaterte tall for enkeltland. For 2012/2013 oppgir UIS 260 914 kinesiske studenter til USA, og dette var nesten fire ganger tallet til det nest mest populære landet, som var Australia med 90 245 studenter. I 2015/16 var tallet på kinesiske studenter i USA 328 547, i følge IIE Atlas. Dette utgjorde 31,5% av alle utenlandske studenter til USA.

Kinesere utgjør en stor gruppe av de utenlandske studentene i Norge. I 2014 var de den fjerde største gruppen, etter Sverige, Tyskland og Russland. Tallet på studenter med kinesisk statsborgerskap har ligget nokså stabilt de siste årene. De er per 2014 også den nest største gruppen utenlandske doktorander i Norge, etter tyskere, ifølge tall fra Nifus doktorgradsregister.

  

Kinesiske statsborgere registrert som studenter i Norge

Høstsemester. Kilde: DBH, datauttak 5. mai 2015.

 

Ifølge tall fra Lånekassen var det i studieåret 2013/14 omlag femti norske gradsstudenter i Kina, og dette tallet hadde da doblet seg på bare tre år. Flest norske studenter drar det imidlertid til Kina på delstudier. Her svinger tallene noe, og vi ser av figuren under at det var en kraftig nedgang i siste studieår.

    

Norske delgradsstudenter i Kina

Kilde: Lånekassen.

 

Oppdatert november 2016. 

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020.

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Kina  og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 (PDF).

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.