SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Råd til norske institusjoner

Fem råd til norske institusjoner og personer som ønsker å starte samarbeid med kinesiske utdannings- og forskningsmiljøer.

 

Kinesiske tegn (Foto: Kine Merete Langård)  1. Vær villig til å investere tid i å bygge gode, personlige relasjoner. Dette er sentralt for å utvikle et faglig samarbeid. 
  2. Sørg for at du har støtte i din egen institusjon, både faglig og administrativt. I Kina forventes det at ledelsen er involvert når samarbeid inngås.
  3. De mest kjente kinesiske universitetene opplever stor pågang av utenlandske institusjoner som ønsker kontakt. Derfor er det ekstra viktig å være godt forberedt, ha et konkret mål for kontakten, og å kunne underbygge at ditt miljø og din institusjon holder høy kvalitet. Kinesiske myndigheter vil samarbeide med internasjonalt anerkjente partnere.
  4. De beste kinesiske institusjonene finner du blant «211-prosjekt» og "985-prosjekt"-institusjoner. Blant disse finnes både forsknings- og undervisningsinstitusjoner.
  5. Det kan være lurt å undersøke hvilke muligheter som finnes i felles nordisk eller europeisk samarbeid med Kina.

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020.

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Kina  og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 (PDF).

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.