SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Studere i Japan

Vil du studere i Japan? Her er lenker med mer informasjon.

Logo Utdanning i verden

Utdanningiverden.no

Norges offisielle nettsted for nordmenn som vil studere i utlandet. Her finnes informasjon om opptakskriterier, undervisningstilbud, studieavgifter m.m.

japansk amb

Den japanske ambassaden

Ambassaden har god oversikt over japanske stipendordninger som er aktuelle for nordmenn, og administrerer selv flere stipender til studenter og forskere på vegne av Monbukagakusho (MEXT, Det japanske utdanningsdepartementet)

ANSA

ANSA

ANSA (Association of Norwegian students abroad) ivaretar norske utenlandstudenters faglige, økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter.

studyinjapan

Study in Japan

Informasjonsside om opptakskriterier, japanske språkkurs og veiledning til mulige studiesteder for utenlandske studenter.

JASSO

JASSO

Japan Student Services Organisation (JASSO) har ansvaret for stipendprogrammer for utenlandske studenter og promotering av Japan som studieland. JASSO organisererer også opptaksprøver for utenlandske studenter (Examination for Japanese University Admission for International Students). 

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.