SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Mobilitet til og fra Japan

Japan tiltrekker seg mange utenlandske studenter, fremfor alt fra asiatiske naboland. Tradisjonene for utenlandsstudier er derimot svake i Japan. Landet satser på økt internasjonalisering og å sende flere studenter ut. Mobiliteten øker, og også i Norge stiger antallet japanske studenter.

I 2008 lanserte japanske myndigheter en plan for å øke tallet på internasjonale studenter i Japan fra 140 000 i 2008 til 300 000 i 2020. I 2015 var antallet økt til 208 000. Det er fremfor alt studenter fra andre asiatiske land som reiser til Japan. Kina og Vietnam har alene to tredeler av de internasjonale studentene i Japan. Totalt kommer mer enn 90 prosent av de internasjonale studentene fra andre land i Asia.

kimono

t.v.: Kvinner på kafè i Tokyo. Foto: CIA World Fact Book

Langt færre reiser fra Japan for å studere i andre land. Ifølge OECDs statistikk er Japan blant landene med lavest andel utreisende studenter, bare i USA er andelen lavere enn i Japan. Det er et politisk mål å få flere studenter i utlandet, og tallet er økende. 42 000 utreisende studenter i 2011 var blitt til 81 000 studenter i 2015. Veksten i tallet på japanske studenter i utlandet ses også i Norge. Etter flere år med økning var det i 2016 registrert 162 japanske studenter i Norge. Norske studenter i Japan finner vi i særlig innenfor språk- og kulturfag. 67 av 102 norske studenter med utvekslingsopphold av mer enn tre måneders varighet i Japan i 2015 studerte historisk-filosofiske fag.

Japan_mobilitetsstatistikk

* Gjelder kalenderårene 2012-2015.
Kilde: NSD.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.