SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Lenker til mer informasjon

Kontaktinformasjon til ambassader og aktuelle råd og organisasjoner.

Forskningsrådet

Forskingsrådets Japan-side

Forskningsrådets program for samarbeid med Japan.

JAFSA

JAFSA

Medlemsorganisasjon for faglig og administrativt ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner. JAFSA promoterer også høyere utdanning i Japan og er aktiv på arenaer som Association of International Educators (NAFSA) og European Association of International Education (EAIE).

japansk amb

Den japanske ambassaden i Oslo

God oversikt over japansk politikk og samfunn, med en egen infoside om japansk høflighetskultur. Ambassaden administrerer flere stipender på vegne av utdanningsdepartementet. De har også en god oversikt over andre japanske stipendordninger. 

norskambjapan

Den norske ambassaden i Tokyo

Informasjon om land, kultur og miljø, visumregler og annen konsulær virksomhet. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr hjelp til nordmenn som vil inn på det japanske markedet, samt generell informasjon om landet.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.