SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Institusjoner

Det finnes fem institusjonstyper for høyere utdanning i Japan. Bare tyve prosent av institusjonene er offentlige, enten finansiert av staten eller fylket/fylkeskommunen. 

  • Universities (780): Statlige, fylkeskommunale/kommunale og private.
  • Graduate Schools (681): Universitetene kan etablere  graduate schools som tilbyr master, ph.d. og/eller profesjonsstudier i jus, økonomi o.a.
  • Colleges of Technology (57): Fem-årig yrkesrettet utdanning for elever som kommer rett fra ungdomsskole. De to siste årene regnes som høyere utdanning.
  • Junior Colleges (387): To- og tre-årig høyere utdanning for elever som har fullført videregående skole. Studentene oppnår en associate degree.
  • Professional Training College: Yrkesrettet og spesialisert teknisk utdanning for elever som kommer fra ungdomsskole eller videregående skole.
univesity of Tokyo

t.v. University of Tokyo, Hongô campus. Foto: kusabi/Flickr (cc)

Stor variasjon

Det er stor variasjon i størrelse, økonomi og kvalitet blant universitetene. De sju historisk keiserlige universitetene (Tokyo, Kyoto, Tohoku, Osaka, Kyushu, Hokkaido og Nagoya) er forskningsintensive breddeuniversiteter, og regnes blant landets beste. University of Tokyo er rangert som Asias beste universitet.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.