SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Høyere utdanning i Japan

Det er svært hard konkurranse om å komme inn på de beste universitetene i Japan, men på grunn av det synkende befolkningstallet, får nesten alle som vil, tilgang til høyere utdanning.

46 prosent av befolkningen i Japan har fullført høyere utdanning. Bare Canada og Israel har høyere andel voksne med høyere utdanning. Japan bruker også mer penger per student enn gjennomsnittet i OECD-landene.

Konan university

t.v.: Konan University. Foto: Julie Gibson/Flickr (cc)

Opptak og oppbygging

Japan har ni-åring obligatorisk grunnutdanning. Deretter må elevene ta en tre-årig videregående skole for å kunne begynne på høyere utdanning.

Universitetene tar opp studenter basert på en nasjonal opptakseksamen. Imidlertid har de fleste institusjoner egne opptaksprøver og intervjuer i tillegg. Mange private institusjoner er knyttet til videregående skoler, eller driver selv egne skoler, i noen tilfeller også barneskoler og barnehager. Et vitnemål herfra vil nærmest automatisk gi opptak til universitetet.

Bachelorgraden i Japan tar fire år og mastergraden to år. Profesjonsrettet universitetsutdanning som medisin-, odontologi- og veterinærstudium tar seks år. For disse er doktorgradsstudiet normalt fire-årig, mens  ph.d.-utdanningen normalt ellers tar tre år etter endt mastergrad.

Kvinner er svakest representert i høyere utdanningsinstitusjoner, særlig på graduate school, der de bare utgjør 30,7 prosent av studentgruppen. 

Forskning

De offentlige, statlig finansierte universitetene er dominerende innen forskning, men flere private har etter hvert også utviklet god forskningskompetanse, særlig innen humaniora og samfunnsfag.

The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) er underlagt det japanske utdannings- og forskningsdepartementet og står bak flere bilaterale fellesutlysninger av midler til forskning (og delvis til utdanningssamarbeid). Det norske Forskningsrådet samarbeider med JSPS om utlysninger av stipendmidler til forskere.

Mye av japansk forskning er knyttet til næringslivet. I 2010 var 74 prosent av forskere ansatt i næringslivet, mot 20 prosent ved universitetene. Til sammenligning er 41 prosent av forskere i EU ansatt ved universiteter, mens 45 prosent er ansatt i næringslivet. Kvinneandelen blant forskere er lav: Bare 14 prosent er kvinner, mot 46 prosent i Norge.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.