SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Strategi for utdannings- og forskningssamarbeid 2016-2020

Norges strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika, "Panorama", tydeliggjør overordnede prioriteringer, introduserer tiltak og gir et samlet bilde av forutsetninger, rammer og særlig vektlagte områder for samarbeid med hvert enkelt land.

Overordnede prioriteringer

Samarbeid skal baseres på kvalitet, relevans, gjensidighet og langsiktighet, og bygge opp under følgende overordnede prioriteringer:

 • Samspill mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid
 • Koblinger til arbeids- og næringsliv
 • Studentmobilitet
 • Samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid

På tiltakssiden ønsker regjeringen å

 • utvikle fleksible økonomiske virkemidler for institusjonelt samarbeid og mobilitet.
 • tilrettelegge for bedre samordning mellom norske aktører og en styrking av utenrikstjenestens innsats.
 • tilrettelegge for økt kunnskap og mer tilgjengelig informasjon til institusjoner, fagmiljøer og studenter.

Hovedpunkter for Japan

I tillegg til de generelle prioriteringene er det for samarbeid med Japan i perioden 2016-2020 særlig viktig å:

 • videreutvikle dagens forskningssamarbeid på områder av strategisk interesse for norske fagmiljøer og institusjoner, med særlig vekt på tematiske områder fremhevet i Forskningsrådets veikart for Japan (som energi, materialer og nanoteknologi, sjømattrygghet/marin biologi, polarforskning og romforskning, helse og velferdsforskning, samt innovasjon, næringsutvikling og kommersialisering av FoU).
 • videreutvikle høyere utdanningssamarbeid, primært med utgangspunkt i etablert forskningssamarbeid.
 • tilrettelegge for økt gjensidig studentutveksling mellom norske og japanske institusjoner som et ledd i videreutviklingen av et bredere faglig samarbeid.
 • tilrettelegge for bedre koblinger mellom høyere utdanning, forskning og arbeids- og næringsliv.
 • tilrettelegge for økt praksismobilitet for å tilføre studenter relevant arbeidserfaring og bidra til at næringslivet kan dra nytte av markedsrelevant kompetanse.
 • utvikle og vedlikeholde arenaer/fora som kan danne grunnlag for videreutvikling av høyere utdanningsog forskningssamarbeid mellom japanske og norske institusjoner.

Strategien "Panorama" kan lastes ned i sin helhet her.

Panorama. Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020)

  

Oppdatert oktober 2015.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.