SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Internasjonalisering

I 2013 ble en ny utdanningsreform lansert, der målet er å øke kvaliteten i utdanningen. Dette skal i stor grad gjøres gjennom økt internasjonalisering, som blir sett på som nødvendig for at Japan skal tilpasse seg dagens globale verden.

Et av de svakere punktene i japansk forskning per i dag, er mangelen på internasjonalisering. Det er lav deltakelse i internasjonale prosjekter og få internasjonale forskere i Japan. Japanske studenter reiser i liten grad til utlandet i løpet av studiene, og relativt sett få studenter, særlig fra vestlige land, reiser til Japan.

Mount Fuji

t.v. Mount Fuji sett fra rommet. Foto: NASA.

 

10 blant de 100 beste

Ambisjonen for den nye reformen fra 2013, kalt Abeducation etter statsminister Shinzo Abe, er at mer enn ti av Japans universiteter skal være blant de 100 beste i verden innen ti år. Universitetene skal åpnes mot omverden, tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft og studenter, blant annet gjennom økt bruk av engelsk. Alle elever og studenter skal ha mulighet til et utenlandsopphold.

Global 30 plus

Et annet initiativ er Global 30 plus, der 44 institusjoner har fått tildelt midler til omfattende tiltak for å øke internasjonaliseringen, blant annet gjennom å etablere studieprogrammer på engelsk og legge bedre til rette for utenlandsstudenter.

Et tredje initiativ er et samarbeid mellom Kina, Japan og Sør-Korea med mål om å harmonisere utdanningene etter modell fra Bologna-prosessen.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.