SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Canada

Canada

Canada er ifølge OECD blant de fem beste i verden på barns ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Landet scorer høyt på globale rangeringslister for universiteter og har en velutdannet befolkning. Norge og Canada samarbeider spesielt innen forskning og utdanning i nordområdene.

Regulering og finansiering

Siden Canada ikke har et føderalt utdanningsdepartement, har de heller ikke et statlig akkrediteringsorgan.

University of Western Ontario

Høyere utdanningsinstitusjoner samarbeider tett gjennom Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC), og det er denne organisasjonen som foretar akkrediteringene etter retningslinjene fra den enkelte provins eller territorium.

Bilde t.v.: University of Western Ontario (Kilde: www.uwo.ca)

I likhet med USA, skilles det i Canada mellom Institutional accreditation (godkjenning av universitet) og specialised accreditation (godkjenning av kurs/fakultet innenfor et universitet).

Offentlige retningslinjer

Mandatet til AUCC er å bidra til offentlige retningslinjer for høyere utdanning, samt stimulere til samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og institusjoner i andre land. AUCC har også et ansvar for utvikling av utdannings- og forskningsbaserte relasjoner mellom canadiske og internasjonale partnere.

Finansiering og studieavgifter

Utdanningsinstitusjonene blir delvis finansiert av den føderale staten, og i økende grad av studieavgifter. Mens den gjennomsnittlige statlige finansieringen i andre OECD-land ligger på 68 prosent, er den i Canada bare er på 57 prosent, i følge Statistics Canada 2013. Institusjonene i Quebec mottar mest offentlig støtte og har de laveste studieavgiftene.

Størrelsen på studieavgiftene varierer veldig i Canada, og de internasjonale studenter betaler mer enn tre ganger så mye som canadiske statsborgere, i snitt 19500 canadiske dollar mot 5700 for nasjonale studenter.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal
Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

......................................

Hovedstad: Ottawa
Innbyggere: 35 mill.
BNP pr. innbygger: $43 500

.....................................

Prosjekt med Canada

Prosjekt ikon

Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og canadiske deltakere.

.......................................................

- Som å ta støttehjulene av sykkelen

Canadiske studenter og forskere på feltkurs i Finnmark.