SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Canada

Canada

Canada er ifølge OECD blant de fem beste i verden på barns ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Landet scorer høyt på globale rangeringslister for universiteter og har en velutdannet befolkning. Norge og Canada samarbeider spesielt innen forskning og utdanning i nordområdene.

Mobilitet til og fra Canada

Antallet utenlandsstudenter til Canada har økt kraftig det siste tiåret.

Antall norske delstudenter til Canada har økt betraktelig siden årtusenskiftet, det samme har antall canadiske studenter til Norge. I 2012/2013 var det 244 norske studenter i Canada med støtte fra Lånekassen. Av disse var 140 helgradsstudenter. For gradsstudentene er samfunnsfag (20 prosent) og økonomi og administrasjon (19 prosent) de mest populære fagene. Det er flest norske gradsstudenter ved University of British Columbia og University of Toronto. 

Flere canadiske studenter til Norge

Antallet canadiske studenter i Norge har økt fra 30 personer i 2001 til 152 i 2014. Over 70 prosent av de canadiske studentene studerer ved UiO, UiB, UiT, NTNU og BI.

Generelt er canadiske studenter lite mobile. I 2013 hadde kun 1,3 prosent opphold ved institusjoner i utlandet.

Andrea Bozman

t.v: Canadiske Andrea Bozman kom til Norge på Nordområdestipend, og kom senere tilbake for å ta en PhD ved Universitetet i Nordland. Foto: Svein-Arnt Adelsten Eriksen, UiN

 

Ønsker økt mobilitet

SIU administrerer en strategi for høyere utdanningssamarbeid med Canada fram til 2015. Et av målene er å øke studentmobiliteten til 650 norske studenter innen 2015, mens målet for canadiske studenter til Norge er 250.

 

Mobilitet-Canada

Figuren over viser antall canadiske studenter til Norge (blå), antall norske gradsstudenter (rød) og norske utvekslingsstudenter (grønn) til Canada 2000-2014. Kilde: Statens lånekasse og DBH

Kontakt

Linda Petrine Rutledal
Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

......................................

Hovedstad: Ottawa
Innbyggere: 35 mill.
BNP pr. innbygger: $43 500

.....................................

Prosjekt med Canada

Prosjekt ikon

Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og canadiske deltakere.

.......................................................

- Som å ta støttehjulene av sykkelen

Canadiske studenter og forskere på feltkurs i Finnmark.