SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Canada

Canada

Canada er ifølge OECD blant de fem beste i verden på barns ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Landet scorer høyt på globale rangeringslister for universiteter og har en velutdannet befolkning. Norge og Canada samarbeider spesielt innen forskning og utdanning i nordområdene.

Høyere utdanning i Canada

Canada er inndelt i ti provinser og tre territorier. Ansvaret for utdanning og forskning ligger hos de enkelte territoriene og provinsene, og Canada har derfor ikke et utdanningsdepartement på føderalt nivå. Likevel, med unntak av Quebec, varierer det canadiske utdanningssystemet lite fra provins til provins.

McGill

t.v: McGill University regnes som ett av Canadas beste. (Photo:Owen Egan, McGill Alumni)

Høyere utdanningsinstitusjoner i Canada er i stor grad selvstendige. De etablerer egne opptakskrav og styrer selv sine faglige tilbud. Statlig involvering er vanligvis begrenset til forskningsstøtte eller introduksjon av nye universitetsprogrammer.

Council of Ministers of Education, Canada (CMEC) er en organisasjon som samler utdanningsministrene fra provinsene og territoriene for at de skal kunne ta opp utdanningsspørsmål av felles interesse. Gjennom CMEC samarbeider de også med den føderale regjeringen.

Tilknytning til arbeidslivet

Canadas høyere utdanningssystem er mye omtalt for sin Cooperative Education-strategi, som kombinerer studier med praksis i arbeidslivet. Co-op education er betraktet som en del av studieprogrammet, og studentene må være registrert som fulltidsstudent ved et universitet. Målet er å gjøre studenten godt kjent med arbeidslivet på et tidlig tidspunkt. Co-op stillingene er som regel betalte.

Høyt på internasjonale rankinglister

Canada har ingen egen offisiell rangering av høyere utdanningsinstitusjoner, men har tre institusjoner (University of Toronto, British Colombia og McGill University) blant de 50 høyest rangerte i Times Higer Education World University.

Forskning

Mens provinsene og territoriene selv er ansvarlige for grunn- og høyere utdanning (se grads- og institusjonsstruktur), er det de føderale myndighetene som har ansvar for forskning og innovasjon.Teknologioverføring, innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater står sentralt i den canadiske forskningspolitikken.

De ulike provinsene har egne prioriteringer og egne forskningsprogrammer avhengig av deres egenart, som for eksempel skogbruk i British Columbia, olje og gass i Alberta eller marin forskning i Atlanterhavsprovinsene, men forskningsfinansieringen kommer i stor grad fra føderale myndigheter gjennom ulike forskningsråd. 

Kontakt

Linda Petrine Rutledal
Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

......................................

Hovedstad: Ottawa
Innbyggere: 35 mill.
BNP pr. innbygger: $43 500

.....................................

Prosjekt med Canada

Prosjekt ikon

Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og canadiske deltakere.

.......................................................

- Som å ta støttehjulene av sykkelen

Canadiske studenter og forskere på feltkurs i Finnmark.