SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Canada

Canada

Canada er ifølge OECD blant de fem beste i verden på barns ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Landet scorer høyt på globale rangeringslister for universiteter og har en velutdannet befolkning. Norge og Canada samarbeider spesielt innen forskning og utdanning i nordområdene.

Grads- og institusjonsstruktur

Utdanningsløp og institusjonsstruktur varierer noe mellom Quebec og de andre canadiske provinsene.

Canada har to offisielle språk: Engelsk og fransk, mens det i Quebec bare er fransk som er offisielt språk. Her foregår undevisningen også i all hovedsak på fransk.

Canada bortsett fra Quebec:

Grunnutdanningen i Canada er 12-årig. 
Bachelorgraden er som regel 4-årig. På noen universiteter kan man deretter ta en 1-årig fordypning (honoursgrad) som har to retninger: academic eller professional. Mastergraden er som regel to-årig, mens doktorgraden tar 3-5 år.

Veterinær-, odontologi - og medisinutdanning tar normalt seks år.

Institusjonsstruktur

Canada har få private institusjoner. Av de offentlige høyere utdanningsinstitusjonene finnes tre typer:

  1. Universiteter (ca. 98):  Universitetene utsteder grader på alle nivå.
  2. University College (Høgskoler) (ca. 200): Normalt er undervisningen på lavere grads nivå, og det er mindre satsing på forskning.
  3. Community College (ca. 175): Yrkesrettet fagutdanning som fører frem til diplomer og attestasjoner. Norske studenter får ikke støtte fra Lånekassen for å studere ved disse institusjonene.

Quebec:

Grunnutdanningen i Quebec er 11-årig.
For å begynne på høyere utdanning, må man først fullføre den to-årige Collège d’enseignement général et professionnel  (CEGEP), hvor studentene velger en yrkesretning eller en forberedelse til universitetsutdanning. Offentlige CEGEP er gratis for personer fra Quebec.

Bachelorgraden tar normalt 3 år, altså ett år kortere enn i resten av Canada, mens master- og doktorgrad er i varighet og utforming lik resten av landet.

Institusjonsstruktur:

  1. CEGEP (Collège d’enseignement général et professionnel)
  2. Universiteter

Satser på forskning og utvikling

I 2013 lanserte Quebec et fem-årig forskningsprogram, Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI), som har som mål å øke investeringen i forskning og utvikling til tre prosent av BNP. Det skal opprettes 1200 forskningsrelaterte praksisplasser til høyere utdanningsinstitusjoner ved universiteter og høyskoler.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal
Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

......................................

Hovedstad: Ottawa
Innbyggere: 35 mill.
BNP pr. innbygger: $43 500

.....................................

Prosjekt med Canada

Prosjekt ikon

Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og canadiske deltakere.

.......................................................

- Som å ta støttehjulene av sykkelen

Canadiske studenter og forskere på feltkurs i Finnmark.