SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Strategi for utdannings- og forskningssamarbeid 2016-2020

Norges strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika, "Panorama", tydeliggjør overordnede prioriteringer, introduserer tiltak og gir et samlet bilde av forutsetninger, rammer og særlig vektlagte områder for samarbeid med hvert enkelt land.

Overordnede prioriteringer

Samarbeid skal baseres på kvalitet, relevans, gjensidighet og langsiktighet, og bygge opp under følgende overordnede prioriteringer:

 • Samspill mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid
 • Koblinger til arbeids- og næringsliv
 • Studentmobilitet
 • Samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid

På tiltakssiden ønsker regjeringen å

 • utvikle fleksible økonomiske virkemidler for institusjonelt samarbeid og mobilitet.
 • tilrettelegge for bedre samordning mellom norske aktører og en styrking av utenrikstjenestens innsats.
 • tilrettelegge for økt kunnskap og mer tilgjengelig informasjon til institusjoner, fagmiljøer og studenter.

Hovedpunkter for Brasil

I tillegg til de generelle prioriteringene er det for samarbeid med Brasil i perioden 2016-2020 særlig viktig å:

 • fornye gjeldende MoU-er med Brasil innen høyere utdanning og forskning.
 • etablere gode kanaler for mer regelmessig og koordinert myndighetsdialog med Brasil om videre oppfølging av gjeldende MoU-er om samarbeid innen høyere utdanning og forskning.
 • tilrettelegge for økt gjensidig studentutveksling mellom norske og brasilianske institusjoner som et ledd i videreutviklingen av et bredere institusjonelt samarbeid.
 • tilrettelegge for bedre koblinger mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv.
 • videreutvikle dagens forskningssamarbeid på områder av strategisk interesse for norske fagmiljøer og institusjoner med særlig vekt på tematiske områder fremhevet i Forskningsrådets veikart for Brasil (som olje og gass, fornybar energi, miljø og klima, marin (fiskeri og havbruk), bioøkonomi/mat, samfunnsvitenskap og humaniora).
 • utforske muligheter for fellesutlysninger med relevante finansieringsorganer i Brasil (CAPES, CNPq, FINEP).

Strategien "Panorama" kan lastes ned i sin helhet her.

Panorama. Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020)

  

Oppdatert oktober 2015.

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.