SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Regulering og akkreditering

Det brasilianske systemet for høyere utdanning er sterkt regulert av de føderale myndighetene.

De brasilianske myndighetene godkjenner og akkrediterer private og offentlige institusjoner og kurs. Delstater og kommuner har også akkrediteringsorganer, men den føderale akkrediteringen er nødvendig for tilgang til midler og for at gradene som tilbys skal oppnå nasjonal godkjenning.

CAPES

Siden slutten av 1960-tallet har det nasjonale organet  CAPES, som hører inn under utdanningsdepartementet, vært det sentrale organet for planlegging, evaluering og finansiering av høyere utdanning i Brasil. CAPES har ansvar for å godkjenne programmer på høyere nivå, basert på forskningskvalitet.

Fakultet

t.v.: Universidade Federal de Santa Catarina i Florianopolis har samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU. (Foto: Lise Haugland)

 

 

 

 

Det viktigste kriteriet for at et program skal rangeres som fremragende, er graden av internasjonalisering. De viktigste internasjonalisingsindikatorene er bl.a. institusjonelle avtaler, internasjonale vitenskapelige publikasjoner, undervisning i utlandet og utenlandske studenter. De andre kvalitetsindikatorene er prosjekter, oppbygging av pensum, publikasjoner og avhandlinger.

Klasser

CAPES evalueringssystem for utdanningsprogrammer på høyere nivå er ordnet i sju klasser. Klasse 6 og 7 tilsvarer nivået ved anerkjente internasjonale institusjoner. Klasse 5 har høyt prestasjonsnivå, mens klasse 4 har godt prestasjonsnivå og klasse 3 ordinært nivå. Resultatene publiseres hvert år på CAPES hjemmeside.

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.