SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Råd til norske institusjoner som ønsker å etablere samarbeid med Brasil

Hold kritisk distanse til universitetsrankinger i Brasil, spesielt når du søker samarbeid på spesifikke områder. Små institusjoner kan ha betydelig kompetanse på enkelte områder, for eksempel geografisk eller historisk. Slike spesialfelt er ofte lite kjent og teller ikke med i de generelle rankinglistene.

  1. En vei inn til å etablere kontakt med brasilianske institusjoner, er gjennom å motta studenter gjennom det brasilianske stipendprogrammet Science without Borders. Men SwB legger liten vekt på å fremme institusjonssamarbeidet, så for dem som ønsker å satse på et varig og variert samarbeid er det viktig å ta initiativer til aktiv bruk av de kanalene som de brasilianske studentene utgjør til sine hjemmeinstitusjoner.
  2. De føderale, de katolske og enkelte delstatlige universitet er naturlige å starte et samarbeid med. Samtidig kan det være en idé å søke utover de aller mest kjente institusjonene, fordi de opplever stor pågang, og fordi det finnes mange gode miljø også utenfor disse – særlig om en er ute etter spesielle fagområder eller tilrettelegging.
  3. FAUBAI, nettverket for internasjonale kontorer ved de brasilianske universitetene, har sin årskonferanse i april, og tar gjerne imot norske deltakere. EAIE og NAFSA er andre mulige arenaer for en første kontakt. Å ta direkte kontakt med internasjonalt kontor ved den enkelte institusjon er også en mulighet for å opprette kontakt.
  4. Brasilianske universiteter har betydelig handlefrihet, og ofte er denne friheten videreført internt på institusjonen. Det er derfor vanligvis lurest å starte med kontakter med fagpersoner og -miljøer. Får man kontakt med ledelsen ved institusjonene, er det ingen ulempe, men det er ikke der man drar i gang samarbeidet.
  5. Det er viktig å verken undervurdere eller overvurdere den språklige utfordringen ved samarbeid. Det gis i utgangspunktet lite undervisning på andre språk enn portugisisk, men flere institusjoner er i ferd med å utvikle studietilbud på engelsk. Dessuten er det ofte mulig å diskutere spesiell tilrettelegging for utenlandske studenter – språkkurs, engelskspråklige kompendier, praktisk samarbeid med brasilianske studenter som behersker engelsk etc.
    Det er også viktig å informere om hvilke språklige krav egen hjemmeinstitusjon stiller.
  6. Både Brasil og Norge er generelt opptatt av å knytte utdanning til arbeidsliv, og samarbeid som rommer bedriftskontakter, praksisopphold og prosjektsamarbeid med bedrifter vil kunne møte særlig interesse. En ide er også å samarbeide med norske bedrifter i Brasil om korte utplasseringsopphold, samarbeid om prosjektoppgaver, veiledning/mentorer fra bedrifter oa
  7. Forskning og høyere utdanning drives ved samme institusjon, akkurat som i Norge, særlig ved de føderale og delstatlige universitetene, og det ligger derfor godt til rette for samarbeid som inneholder begge komponenter. Det er nødvendig å sikre at godkjenning av studieenheter er nøye diskutert med partnerinstitusjonen, siden gradssystemene ikke er helt samstemte.
  8. Olve Sørensen, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, kjenner landet og utdanningssektoren svært godt, og kan kontaktes på: olve.sorensen@kd.dep.no eller olve.sorensen@icloud.com. Telefon: 23955072

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.