SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Mobilitet

Mobiliteten fra Norge til Brasil er lav, men det har vært en kraftig økning av brasilianske studenter i Norge de siste fire årene.

For å støtte opp om internasjonaliseringsprosessen, opprettet de brasilianske myndighetene stipendprogrammet Science without Borders i 2011. Målet er å eksponere de dyktigste studentene og forskerne for internasjonale universiteter, samt å tiltrekke seg akademikere til Brasil.

For studieåret 2014/15 ble 197 brasilianske studenter tatt opp ved norske UH-institusjoner under Science without Borders-programmet, en kraftig oppgang fra de 65 som ble tatt opp i 2013/14. Dersom denne trenden fortsetter, vil Brasil innen kort tid bli ett av de viktigste opprinnelseslandene for utenlandske studenter i Norge. Vi ser av figuren under at høsten 2014 var det allerede over tre hundre brasilianske statsborgere registrerte ved norske universiteter og høyskoler, som var mer enn en tredobling siden 2011.

  

Brasilianske statsborgere registrert som studenter i Norge

Høstsemester. Kilde: DBH, datauttak 5. mai 2015.

  

Bildet er anderledes for norske studenter som drar til Brasil. I 2013/14 var det ifølge Lånekassen bare fire norske gradsstudenter i Brasil. Som figuren nedenfor viser var det flere norske gradsstudenter som valgte Brasil, men det har ikke vært noen særskilt vekst. Når en tar i betraktning økningen i den totale studentmassen, er antallet omtrent det samme nå som for ti år siden.

  

Norske delgradsstudenter i Brasil

Kilde: Lånekassen.

  

Oppdatert mai 2015.

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.