SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Internasjonalisering

Fra offisielt hold er graden av internasjonalisering det viktigste kravet for at et program skal klassifiseres som fremragende. 

PUC-studenter

t.v: Henrik Rode, Cathrine Akselsen og Oda Stenbakken er mastergradsstudenter ved NTNU og var på utveksling til Pontifíca Universidade Católica de Rio de Janeiro (PUC). PUC ble etablert i 1940, og har i dag rundt 18500 studenter. (Foto: SIU)

 

Internasjonalisering av høyere utdanning ble en uttrykt prioritet i Brasil fra slutten av 1990-tallet, da CAPES stilte krav om en internasjonal dimensjon i kvalitetsvurderingen. Denne utviklingen fant hovedsakelig plass i de offentlige føderale universitetene, men har spredd seg generelt i sektoren.

Kritisk masse

Målet for tiltakene har vært å bygge opp en kritisk masse i befolkningen, dyrke den nasjonale utviklingen og fremme landets globale konkurranseevner.

Å legge til rette for at studenter tar høyere utdanning i utlandet, anses som viktig for å styrke det nasjonale utdanningssystemet. Utdanningsdepartementet (MEC) er den sentrale aktøren i internasjonaliseringen av høyere utdanning. Myndighetene har opprettet stipender for utenlandsstudier, primært finansiert gjennom CAPES og CNPq. CAPES yter først og fremst støtte til studenter, mens CNPq finansierer forskere samt vitenskapelige initiativer på lavere grads nivå.

Språklige utfordringer

Den største utfordringen for utveksling er språket. I 1998 innførte brasilianske myndigheter en språktest i portugisisk for utlendinger (CELPE-Bras). Bestått test er obligatorisk for utenlandske helgradstudenter, men ikke for utvekslingsstudenter på deltid. Enkelte universiteter er imidlertid i ferd med å innføre disipliner og kurs der undervisningen foregår på engelsk, hovedsakelig på høyere nivå, for å tiltrekke seg flere utenlandske studenter. 

I 2011 studerte ca. 10 500 brasilianere i utlandet, mens under en prosent av studentene som var registrert i Brasil, var utenlandske.

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.