SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Institusjons- og gradsstruktur

Brasils gradsstruktur skiller seg fra den europeiske.

Ill. Brasil

Utdanningsinstitusjoner

Det finnes fire kategorier høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil:

1) Universiteter (Universidades) (8 prosent) En tverrfaglig undervisnings- og forskningsinstitusjon med administrativ og økonomisk autonomi. En tredjedel av faglige ansatte må ha master- eller doktorgrad.

2) Universitetssentre (Centro Universitários)  (5,3 prosent) Skal utvikle fremragende undervisning og virke innenfor ett eller flere kunnskapsområder. Senteret kan opprette og avslutte studier og regulere stillinger uten godkjenning fra Det nasjonale rådet for utdanning (CNE).

3) Høyskoler (Faculdades Isoladas/Faculdades Integradas) (85 prosent) I hovedsak private institusjoner som tilbyr lavere grads studier, og driver i liten grad med forskning. Høyskolene må ha godkjenning fra CNE for å utvide sitt virkefelt.

4) Føderale institutter for utdanning, vitenskap og teknologi (Centros de Educaco Tecnológia ( 1,6 prosent) Spesialiserte profesjonsinstitusjoner som også driver forskning i samarbeid med arbeidslivet.

Gradsstruktur

Lavere grad  består av tre retninger:

1) Bacharelado (bachelor):  (4-6  år)

2) Licenciatura: Lærerutdanning (3-4 år)

3) Tecnologia: Yrkesrettete studier (2-3 år)

Høyere grad er delt inn i to kategorier:

1) Lato sensu, som varer 1-2 år og  fører til spesialisering, for eksempel en MBA. Gir ikke grunnlag for videre studier på doktorgrad.

2) Strictu sensu, som fører til master- og doktorgrad. Sistnevnte kan deles inn i tre varianter:

a) akademisk mastergrad (Mestrado), som er basert på lavere grad og har en varighet på 1-2 år,og gir mulighet til å fortsette på doktorgrad 

b) profesjonsrettet mastergrad (Mestrado Profissional), som er rettet mot arbeidsmarkedet og har en varighet på 1-2 år, og

c) doktorgrad (Doutorado), som har en varighet på 3-4 år. Doktorgraden bygger primært på fullført Mestrado, men i enkelte program  stilles det ikke krav om dette.

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.