SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Høyere utdanning i Brasil

Den brasilianske utdanningssektoren, som store deler av samfunnet for øvrig, har opplevd en rivende utvikling de siste årene. I dag har Brasil med sine 200 millioner innbyggere noen av de beste institusjonene for høyere utdanning i Latin-Amerika.

Myndighetene i Brasil har bevisst bygget opp og styrket utdanningssystemet på høyere nivå, noe som blant annet har resultert i at Brasil nå er det 14. største landet på internasjonale publikasjoner. Landet står for mer enn halvparten av den samlede vitenskapelige produksjonen i Latin-Amerika.    

Det  finnes rundt 2400 offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil med ca. 6,6 millioner studenter. I 2012 ble det uteksaminert 14 000 doktorander, som utgjør en økning på 278 prosent på femten år.

Academic Ranking of the World universities (ARWU) rangerer seks brasilianske universiteter blant de 500 beste i verden: (USP, UNICAMP, UFMG, UFRJ, UNESP og UFRGS). USP er plassert blant de 150 beste, og som høyest rangerte universitet i Latin-Amreika.

SaoPaolo

t.v. Universidad de São Paolo (USP) er den viktigste forsknings- og utdanningsinstiutsjonen i landet. Bortimot halvparten av landets doktorgradskandidater uteksamineres her. (Foto: USP)

 

 

Historikk

Da Brasil var en portugisisk koloni, ble den brasilianske eliten utdannet ved europeiske universiteter. To høyskoler (college), begge medisinske, ble opprettet på begynnelsen av 1800-tallet. Det første universitetet ble grunnlagt i overkant av hundre år senere, som en følge av sammenslåingen av disse.

I 1930-årene vedtok det nyopprettede utdannings- og helsedepartementet de første lovfestede reglene for universitetene i Brasil, og det ble opprettet flere offentlige universiteter. I henhold til den nasjonale utdanningsloven (1996) er et universitet en tverrfaglig undervisnings- og forskningsinstitusjon med et utvidet samfunnsoppdrag knyttet til folkeopplysning.

Føderal og privat

De føderale universitetene og noen av de katolske universitetene regnes blant landets beste, selv om også enkelte andre institusjoner også holder et høyt nivå. Det har vært en betydelig vekst i private, profittbaserte høyere utdanningsinstitusjoner de siste tyve årene. Denne økningen skyldes den begrensede tilgangen på midler til offentlig høyere utdanning, samt at kravene som må oppfylles for å få godkjent og akkreditert institusjoner og kurs i privat sektor, er lave. Omtrent 75% studerer ved private institusjoner. Offentlig sektor har imidlertid også ekspandert, særlig de siste årene. Konkurransen om å komme inn her er likevel fortsatt hard.

Opptak

Brasilianere har tradisjonelt måttet bestå en opptaksprøve, Vestibular, for å søke om plass på universiteter. Nå kan det som kalles Den nasjonale evalueringen av elever i videregående skolen (ENEM), en test som måler elevenes kunnskap i henhold til nasjonale retningslinjer, komme til å erstatte Vestibular.

Ca. 19 prosent av brasiliansk ungdom er registrert på høyere utdanningsinstitusjoner.

På grunn av de historiske sosiale forskjellene i samfunnet, innførte myndighetene i 2012 et kvotesystem for opptak av økonomisk vanskeligstilte studenter og studenter med afrobrasiliansk og indianerbrasiliansk bakgrunn for opptak ved de føderale universitetene og instituttene for utdanning, vitenskap og teknologi (IFET).

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.