SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student arbeider i laboratoriet

Data og statistikk - forside

SIU arbeider med å gjøre data og statistikk om internasjonalisering av utdanning tilgjengelig for allmennheten. På denne siden finner du ulike typer data om internasjonalisering av utdanning.

India: Potensiale for samarbeid

 Ein ny SIU-rapport gjev grunnlag for å tru at det er eit potensiale for auka utdanningssamarbeid mellom Noreg o...

Publisert: 24.10.2017

SIU har to databaser med statistikk

Data- og statistikk

Database med statistikk fra SIU, Lånekassen og DBH. Inneholder også data fra Prosjektkatalogen (t.h.)

statistikk.siu.no

Prosjektkatalogen

Vårt eget rapporteringsverktøy, Espresso, er en portal hvor du kan finne antall prosjekter og størrelse på den støtten som gis.

SIU sin prosjektkatalog

Om data/statistikk for EU og Erasmus+

SIUs prosjektkatalogen inneholder kun norsk tildelte Erasmus+ prosjekt. Informasjon om norsk deltagelse i alle Erasmus+ prosjekt er tilgjengelig på Erasmus+ Project Results Platform. Plattformen inneholder kontaktinformasjon og gir tilgang til resultater som utvikles gjennom prosjektene, samt kontaktinformasjon for alle tildelte prosjekt.

Erasmus+ Project Results Platform

Åpne data

På denne siden finner du SIUs egne programdata og annen statistikk om internasjonalisering av utdanning tilgjengelig for publikum.

Oppdatert februar 2017

Lisens for viderebruk

Bruk av data fra SIU er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD). Data kan fritt brukes på de vilkårene som er utarbeidet av Difi. Den som bruker data fra SIU godtar lisensen som våre data er underlagt, for nærmere informasjon se juridisk lisenstekst fra Difi. For data SIU gjengir fra andre gjelder den lisens eller de vilkår som settes av dataeier. 

Se også:

Analyse - å hente mening og kunnskap ut av SIU sin statistikk

Analysesider

SIUs analysesider finner du saker og rapporter om en del av dataene som presenteres her.


Andre kilder til data og statistikk


Internasjonalt


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen