SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student jobber i laboratoriet

Data og statistikk

SIU ønsker å gjøre mest mulig av data og statistikk knyttet til programforvaltning og internasjonalisering av utdanning tilgjengelig for allmennheten.

Data og statistikk - forside

SIU arbeider med å gjøre data og statistikk om internasjonalisering av utdanning tilgjengelig for allmennheten. På denne siden finner du ulike typer data om internasjonalisering av utdanning.

Les mer
Prosjektkatalogen

9000 prosjekter som har mottatt 3 milliarder i støtte! Prosjektkatalogen viser data og statistikk fra internasjonalt utdanningssamarbeid forvaltet av SIU fra 2007. Databasen er gradvis utvidet, og omfatter nå alle programmer som SIU forvalter.

Les mer
Spørreundersøkelser

Her finner du en oversikt over datasett fra spørreundersøkelser som SIU har gjennomført de siste årene. Det er også mulig å laste ned datasettene, for å gjøre egne analyser.

Les mer
Høyere utdanning

Her finner du en samling statistikk i form av tidsserier for internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Dataene er hentet fra ulike kilder, i hovedsak DBH, Lånekassen og SIU.

Les mer
Grunnopplæring

Her finner du en samling statistikk i form av tidsserier for internasjonal mobilitet og deltagelse i internasjonale samarbeidsprogrammer i grunnopplæringen. Dataene er hentet fra ulike kilder, i hovedsak Statens lånekasse og SIU.

Les mer