SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ung student sammen med venner

Studentmobilitet

Her finner du analyser av studentmobilitet til og fra Norge, basert på statistikk fra Lånekassen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Mens tallene fra Lånekassen er for studieår, er tallene fra DBH for kalenderår. For tall fra og med studieåret 2016/17 og kalenderåret 2017, se SIUs nye statistikkportal her.

Mobilitet av studenter er et viktig element i internasjonaliseringen av utdanning. I internasjonal målestokk er det mange norske studenter som reiser ut. Særlig er det mange norske gradsstudenter i utlandet, det vil si studenter som velger å ta en hel utdanning, eksempelvis en bachelorgrad, mastergrad eller profesjonsstudium, i et annet land. I studieåret 2015/16 var det flere norske studenter i utlandet enn noen gang. Tallet på studenter som reiser på utveksling stiger igjen, etter et par år med stagnasjon.

Veksten i antall utenlandske studenter i Norge som vi har sett det siste tiåret, gikk i 2016 gått over i en liten nedgang. Fortsatt er omtrent hver tiende student i Norge utenlandsk statsborger. Det kommer fortsatt et økende antall fra EU/EØS-land og USA, mens det er nedgang for en rekke land i resten av verden, som Russland og Kina.

SIU presenterer her analyser av utviklingen innen studentmobilitet både til og fra Norge. Analysene er basert på siste tilgjengelige data fra Statens lånekasse og NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Trender for studentmobilitet til og fra Norge:

-------------------------------

Oppdatert mars 2018

Kontakt


Datasett

Stolpediagram ikon

Du kan laste ned komplette datasett i ODS (for Excel) og PDF på våre data- og statistikksider.

Data og statistikk høyere utdanning


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen