Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Leonardo videreutvikling

Leonardo videreutvikling

Har du fått støtte til et videreutviklingsprosjekt gjennom Leonardi da Vinci-programmet finner du mer informasjon her.

Om programmet

Leonardo da Vinci er rettet mot fag- og yrkesopplæringen i Europa. Både lærlinger, elever, institusjoner og bedrifter kan delta. Prosjektet er en del av EUs program for livslang læring (LLP).

Lærlinger og elever kan blant annet få midler til å ta deler av læretiden i bedrifter i Europa. Les mer om utplassering her.

Institusjoner kan få midler til fagsamarbeid med yrkesfaglige institusjoner i Europa. Les mer om partnerskap her.

Bedrifter og opplæringsinstitusjoner kan blant annet få midler til å spre bruk av gode opplærings- og videreutviklingsprodukter. Les mer om utviklingsprosjekt i fag- og yrkesopplæring her.

Nasjonale prioriteringer

Gjennom Leonardo da Vinci-programmet ønsker en å ha spesielt fokus på tiltak for unge i videregående opplæring. De nasjonale prioriteringene er å:

  • gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv og øke kvaliteten for å sikre gjennomføring av utdanning
  • bedre kvalitet og omfang på karriereveiledning
  • bedre kommunikasjon og kunnskapsforvaltning med særskilt vekt påoppdatering og videreutvikling av fagkompetanse, samt yrkesdidaktikk og formidlingskompetanse

Programutvalget til Leonardo da Vinci 2009-2010

SIU har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av Leonardo da Vinci-programmet i Norge. Et programutvalg har ansvar for å evaluere og innstille søknader til hver av de enkelte aktivitetene i programmene.

Programutvalget for Leonardo da Vinci 2009-2010 ble oppnevnt av SIUs styre den 20. februar 2009. Utvalget har følgende medlemmer:

Organisasjon Representant Vararepresentant
LO Benedikte Sterner Asg har Ali (El- og IT-forbundet)
NHO Fredrik Svendsen Anita Tjelta
YS Bente Søgaard Gunn Kristoffersen
Unio Astrid Moen Sund (Utdann.forbundet) Harald Skulberg (Utdann.forbundet)
KS Christine Norum Lars Møllerud
UHR Dorthe Eide
(Høgskolen i Bodø)
Ingen forslag
Voksenopp-læringsforbundet William Evans Ellen Stavlund
Elevorganisasjonen Angelica Konstanse Olsen Mikkel Øgrim Haugen
Observatør KD Anne Katrine Kaels, (Utdanningsdirektoratet) Kjersti Milvartsen

Oppdatert per 10.03.2009.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole