Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Leonardo videreutvikling

Leonardo videreutvikling

Har du fått støtte til et videreutviklingsprosjekt gjennom Leonardi da Vinci-programmet finner du mer informasjon her.

Søknad

Søknaden er et vurderingsgrunnlag for tildeling av midler. Det er samtidig et planleggings- og styringsverktøy for prosjektet.

Søknadsfrist: 31.01.2013

Krav til søknaden

En søknad om videreutviklingsprosjekt må bygge på konkrete resultater fra et tidligere lokalt, nasjonalt eller internasjonalt prosjekt. Merk at det er like store muligheter til å hente gode resultater til Norge, som det er å spre gode produkter fra Norge til resten av Europa.

Resultatet av et videreutviklingsprosjekt skal være ferdige opplæringsprodukter rettet mot arbeids- og næringsliv. Prosjektene må ha partnere fra minst tre europeiske land.

Hvordan søke?

På denne siden finner du felles informasjon og dokumenter til alle LLP-program, som også kan være til hjelp under søknadsprosessen.

Søknadsskjema og veiledning for 2013 ligger som vedlegg nederst på siden.

Vi har i tillegg laget en veiledning til de relevante søknadsdokumentene. Den beskriver alle dokumentene du trenger å forholde deg til for å søke et videreutviklingsprosjekt, inkludert både søknadsutlysningen og søknadsskjema.

For råd og veiledning angående søknadsskriving, vennligst ta kontakt med SIU.

Veiledning for 2013 ligger som vedlegg nederst på siden.

Innsending av søknad

Søknaden skal sendes inn på følgende tre måter:

  1. Elektronisk ved å trykke Submit online på siste side i søknadsskjemaet. Søknaden sendes da til EU-kommisjonens søknadsdatabase, og dere vil få en kvittering med et referansenummer når søknaden er mottatt. Ta vare på denne kvitteringen.
  2. Per post: Søknaden skrives ut, signeres av autorisert representant for organisasjonen og sendes med en ekstra kopi til SIU, Pb. 1093, 5809 Bergen. Konvolutten må være poststemplet innen kl. 24.00 den datoen fristen går ut. Dette er den offisielle søknaden.
  3. Per e-post til leonardo@siu.no
Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole