Interiør - forskningsinstitusjon

Samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Søknad

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland lyser ut midler til avgrenset prosjektsamarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge. I denne utlysningen kan norske universiteter søke om inntil 300.000 kroner per prosjekt. Totalrammen for utlysningen er 4 millioner kroner.

Søknadsfrist: 16. sep 2014 kl. 15:00
Utlysningsdato: 26. mai 2014 kl. 08:00

Alle søknader skal skrives og leveres elektronisk gjennom Espresso.