Europass hovedbilde - mann med stålkule i hånden

Europass

Europass er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa.

Europass CV

Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse på en måte som lett kan forstås i alle europeiske land.

Les mer
Europass Fagbeskrivelse

Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Les mer
Europass Mobilitet

Europass Mobilitet beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom et utdannings- eller opplæringsopphold i et annet europeisk land.

Les mer
Europass Språkpass

Europass Språkpass er et dokument som beskriver dine språkferdigheter og din språkkompetanse.

Les mer
Europass Vitnemålstillegg

Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål ved avslutningen av et studium på universitet eller høyskole. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.

Les mer
Om Europass

Europass er administrert sentralt av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training). Alle deltakerlandene har et nasjonalt Europass-senter. SIU er nasjonalt senter i Norge.

Les mer